Nyhetsartikkel

Valg av undertøy påvirker spermiemengden

Flere rapporter har vist at mengden spermier går ned hos vestlige menn. Kan det ha noe med undertøyet å gjøre?

Flere metaanalyser og enkeltstudier har rapportert om nedgang i spermieantallet hos menn i vestlige land både i det 20. og 21. århundre1.

I en tverrsnittsstudie fra en fertilitetsklinikk i Boston svarte 656 mannlige partnere på spørsmål om hvilken type undertøy de brukte2. Sædprøver fra de samme mennene ble undersøkt i tråd med WHOs retningslinjer, og blodprøver ble tatt for analyse av kjønnshormoner.

Medianalderen på mennene var 35,5 år og median KMI var 26 kg/m2. Ca. halvparten av mennene (53%, n = 345) rapporterte at de stort sett brukte boxershorts. Menn som brukte boxershorts, hadde 25% høyere spermiekonsentrasjon, 17% høyere totalmengde spermier og 14% lavere serum FSH enn menn som rapporterte at de primært ikke brukte boxershorts.

Selv om studien har sine begrensninger, tyder funnene på at visse typer undertøy kan forstyrre spermatogenesen, noe som kan resultere i kompensatorisk økning i utskillelsen av gonadotropiner, som vist ved at s-FSH var høyere blant menn som oftest brukte tettsittende undertøy.

Kilder

Referanser

  1. Levine H, Jorgensen N, Martino-Andrade A, Mendiola J, Weksler-Derri D, Mindlis I, Pinotti R, Swan SH. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis. Hum Reprod Update 2017;23: 646–659.
  2. Mínguez-Alarcón L, Gaskins AJ, Chiu Y-H, et al. Type of underwear worn and markers of testicular function among men attending a fertility center. Hum Reprod. 2018;33(9):1749-1756 . www.medscape.com