Nyhetsartikkel

Vann eller vin til middag?

I en randomisert, kontrollert studie fikk forsøkspersonene 150 ml vann, rødvin eller hvitvin til middagsmåltidet, hver dag i to år. Studien viste at et daglig glass med rødvin øker HDL, og et daglig glass med hvitvin reduserer fastende blodsukker, sammenlignet med et daglig glass vann.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Alkoholrelaterte sykdommer og problemer ødelegger mange familiers og enkeltpersoners liv. Samtidig er det mange epidemiologiske studier som viser en sammenheng mellom moderat alkoholbruk og positive helseeffekter. Det er gode indikasjoner på at moderat alkoholforbruk kan redusere risikofaktorer for koronar hjertesykdom, samtidig som et noe høyere forbruk øker risiko for hypertensjon. De positive alkoholstudiene er epidemiologiske studier, og gode randomiserte forsøk mangler.

Materiale og metode

Denne studien fra Israel er et randomisert, kontrollert forsøk for å teste effekter av daglig vin til middag hos pasienter med diabetes type 21. Totalt ble det inkludert 224 pasienter i aldersgruppen 40-75 år med stabil, godt regulert diabetes. Alle var avholdende fra alkohol ved inklusjon. Intervensjonen var 150 ml vann, rødvin eller hvitvin til middagsmåltidet, hver dag i to år. Inntaket tilsvarer ca. 16 g ren alkohol daglig, litt mer enn en internasjonal enhet (13 gram). Alle fikk kurs og rådgivning om middelhavsdiett. De primære endepunktene var HDL-kolesterol, kolesterol/HDL-ratio, fastende glukose og insulinresistens (HOMA-IR skår). Sekundære endepunkter var blodtrykk, midjeomkrets og ulike mål for livskvalitet. Det ble tatt gentest (ADH1B*1/2) for å klassifisere alkoholmetabolismen som rask, langsom eller middels.

Resultater

Etter 2 års oppfølging var det en signifikant økning av HDL-kolesterol (0,05 mmol/L) og en reduksjon av kolesterol/HDL-ratio (0,27) i rødvinsgruppen sammenlignet med vanngruppen. Det var ingen forskjell mellom hvitvin og vanngruppen for disse parameterne. I hvitvinsgruppen fant man derimot signifikant lavere fastende glukose (1 mmol/L) og HOMA-IR (1,2 poeng) sammenlignet med vanngruppen, effekter som man ikke kunne påvise i rødvinsgruppen. Ved analyse kun av pasientene med langsom metabolisme av alkohol fant man positive effekter på glukose og insulinresistens i begge vingruppene. Det ble registrert bedre søvn i vingruppene, ellers var det ingen forskjeller for andre sekundære endepunkter.

Konklusjon

Konklusjonen er at et daglig glass med rødvin øker HDL (en gunstig effekt), og et daglig glass med hvitvin reduserer fastende blodsukker, sammenlignet med et daglig glass vann. Forskjellene er statistisk signifikante, men i absolutte tall så små at det er tvilsomt om dette har betydning for sykelighet eller død. Det ble ikke påvist tegn til avhengighet i denne voksne aldersgruppen.

Kilder

Referanser

  1. Gepner Y, Golan R, Harman-Boehm I, et al. Effects of initiating moderate alcohol intake on cardiometabolic risk in adults with type 2 diabetes. A 2-year randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2015; doi:10.7326/M14-1650. DOI