Nyhetsartikkel

Vedvarende mageplager blant pasienter med cøliaki

Cøliaki behandles med glutenfri kost. Tross overholdelse av kostrestriksjonene opplever mange med cøliaki mageplager. Det kan skyldes sykdommen eller være funksjonelle plager.

Personer med cøliaki kan oppleve vedvarende gastrointestinale symptomer til tross for at de følger en glutenfri diett. Dette kan skyldes sykdommen eller funksjonelle gastrointestinale lidelser.

863 voksne medlemmer av den britiske cøliakiforeningen deltok i en nettbasert spørreundersøkelse. Spørsmålene inkluderte validerte spørsmål om Roma IV kriteriene for funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser, ikke-nongastrointestinale somatiske symptomer, angst, depresjon, livskvalitet, bruk av helsetjenester, varighet av glutenfri kost og dens overholdelse. Resultatene fra cøliaki-gruppen ble sammenlignet med en alders- og kjønnsmatchet kontrollgruppe. Studien er publisert i Clinical Gastroenterology and Hepatology1.

Forfatterne fant at blant de voksne med cøliaki som fulgte en glutenfri diett, oppfylte 52 prosent kriteriene for en funksjonell GI-lidelse (FGID), betydelig høyere enn 35 prosent blant de matchede kontroller. Denne forskjellen bestod primært av økt forekomst av funksjonelle tarm og anorektale lidelser - uten at dette behøver å bety at symptomene er funksjonelle.

Tilheling av slimhinnen hos personer med cøliaki på glutenfri kost kan ta opptil 2 år2. I tillegg vet vi at disse personene ufrivillig eksponeres for intermitterende lave doser med gluten3-4. Studier har vist at episoder med enkeltdose-gluteneksponering resulterer i en akutt økning i perifere cytokiner5-6. Dermed kan gluten fortsatt føre til symptomer som etterligner funksjonelle gastrointestinale lidelser lenge etter at diagnosen er stilt og glutenfri kost innført. Dette støttes av funnet at pasienter som ikke fulgte det glutenfrie kostholdet, hadde betydelig flere symptomer.

Forfatterne konkluderer at 1 av 2 personer med cøliaki, til tross for å ha vært på en glutenfri kost i en årrekke og demonstrert optimal overholdelse av kostrestriksjonene, har pågående symptomer som er forenlige funksjonelle magetarmplager som definert i Roma IV kriteriene. Dette er 2 ganger oddsen for funksjonelle mageplager blant alders- og kjønnsmatchede kontroller. Tilstedeværelsen av funksjonelle mageplager er assosiert med betydelig helsesvikt, inkludert psykologisk komorbiditet. 

Ifølge en kommentar i PracticeUpdate7 så har det å lære å bli glutenfri en bratt læringskurve selv med opplæring fra kostholdseksperter. Pasienter må lære å lese informasjon om matvareingredienser, tolke sikkerheten til matvarer som kan produseres eller behandles med glutenholdige korn, omorganisere felleskjøkkenet sitt for å minimere krysskontaminering, og være årvåken når de spiser ute på restauranter. Dette resulterer i gluteneksponering, spesielt tidlig i praktiseringen av glutenfri kost. Noen pasienter kan tilpasse seg raskere enn andre, noe som er å forvente for enhver behandling som involverer en betydelig livsstilsendring. Symptomene begynner å bli bedre innen måneder etter diettbehandling, men frykt eller angst for tilbakevendende symptomer, spesielt i sosiale situasjoner, kan dessuten i seg selv utløse uspesifikke gastrointestinale symptomer.

Kilder

Referanser

  1. Parker S, Palsson O, Sanders DS, et al. Functional Gastrointestinal Disorders and Associated Health Impairment in Individuals with Celiac Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;20(6):1315-1325.e4. doi:10.1016/j.cgh.2021.07.026 DOI
  2. Wahab PJ, Meijer JW, Mulder CJ. Histologic follow-up of people with celiac disease on a gluten-free diet: slow and incomplete recovery. Am J Clin Pathol. 2002;118(3):459-463. DOI: 10.1309/EVXT-851X-WHLC-RLX9 DOI
  3. Comino I, Fernández-Bañares F, Esteve M, et al. Fecal gluten peptides reveal limitations of serological tests and food questionnaires for monitoring gluten-free diet in celiac disease patients. Am J Gastroenterol. 2016;110(10):1456-1465. DOI: 10.1038/ajg.2016.439 DOI
  4. Silvester JA, Comino I, Kelly CP, et al. Most patients with celiac disease on gluten-free diets consume measurable amounts of gluten. Gastroenterology. 2020;158(5):1497-1499. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.12.016 DOI
  5. Tye-Din JA, Skodje GI, Sarna VK, et al. Cytokine release after gluten ingestion differentiates coeliac disease from self-reported gluten sensitivity. United European Gastroenterol J. 2020;8(1):108-118. DOI: 10.1177/2050640619874173 DOI
  6. Cartee AK, Choung RS, King KS, et al. Plasma IL-2 and symptoms response after acute gluten exposure in subjects with celiac disease or nonceliac gluten sensitivity. Am J Gastroenterol. 2022;117(2):319-326. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001565 DOI
  7. Cartee AK, Murray JA. Commentary. Multiple etiologies of persistent symptoms in treated celiac disease. PracticeUpdate, published June 01, 2022. www.practiceupdate.com