Nyhetsartikkel

Vedvarende symptomer etter covid-19 blant ikke-hospitaliserte pasienter

Vi hører mye om hvordan det går med de som rammes hardest av covid-19, men hvordan går det med de som ikke blir innlagt i sykehus? En norsk studie har sett på det.

Temaside om Korona

Symptomer og alvorlighetsgrad av covid-19 varierer fra asymptomatisk til alvorlig eller fatal sykdom, og opptil 15 prosent behøver sykehusinnleggelse1. De fleste oppfølgingsdata på covid-19 kommer fra hospitaliserte pasienter. Slitenhet og dyspné er vanlig ca. 60 dager etter start av covid-19 relaterte symptomer blant pasienter som har vært innlagt i sykehus2. Vi har imidlertid begrensede data om forløpet av covid-19 blant ikke-hospitaliserte pasienter, som jo utgjør de fleste pasientene.

En norsk studie publisert i BMJ Journals Thorax3 har sett på etterforløpet av covid-19 i en kohort av ikke-hospitaliserte pasienter 1.5-6 måneder etter den akutte infeksjonen. Alle PCR SARS-CoV-2 positive personer ≥18 år frem til 1. juni som var identifisert med prøver analysert ved Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Fürst laboratorier for lokalområdet, fikk forespørsel om å delta i en spørreundersøkelse dersom de ikke hadde vært hospitalisert. Alle pasienter innlagt sykehus mindre enn 22 dager etter en positiv PCR-test, ble ekskluderte.

938 pasienter ble inkludert, 451 responderte (48 prosent). De rapporterte færre symptomer etter 1.5-6 måneder enn under covid-19 sykdommen. 53 prosent av kvinnene og 67 prosent av mennene var symptomfrie, mens 16 prosent rapporterte om dyspné, 12 prosent hadde tap av eller forstyrrelser i luktesansen og 10 prosent hadde tap av eller forstyrrelser av smaksansen. En multivariabel analyse viste at de som hadde vedvarende symptomer, i høyere grad hadde komorbide sykdommer og hadde hatt mer symptomer under den akutte infeksjonen.

Kilder

Referanser

  1. Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020;382:1708–20. PMID 32109013.
  2. Carfì A, Bernabei R, Landi F, et al. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA 2020;324:603–5. PMID 32644129.
  3. Stavem K, Ghanima W, Olsen MK, Gilboe HM, Einvik G. Persistent symptoms 1.5-6 months after COVID-19 in non-hospitalised subjects: a population-based cohort study. Thorax. 2020 Dec 3:thoraxjnl-2020-216377. PMID: 33273028. PubMed