Informasjon

Vekten av pankreas minsker ved utvikling av diabetes

I hvilken grad påvirkes vekten av pankreas ved type 1-diabetes, og hvor tidlig i sykdomsutviklingen inntrer eventuelle vektendringer.

Temaside om Korona

Bakgrunn

I JAMA presenteres en studie som har sett på hvordan vekten til pankreas endres ved utvikling av type 1-diabetes. Tidligere studier har vist at voksne med type 1-diabetes har en mindre pankreas på grunn av atrofi, noe som er dokumentert gjennom rapporter fra obduksjoner og radiologiske undersøkelser.

Materiale og metode

I den aktuelle studien har forfatterne sett på om vekten av pankreas påvirkes av selve sykdomsutviklingen ved type 1-diabetes1. Forskerne har gransket pankreas til 51 avdøde personer. Av disse hadde 20 kjent type 1-diabetes. Åtte hadde autoantistoffer mot glutaminsyredekarboksylase 65, en indikator på utvikling av type 1-diabetes. De resterende 23 hadde ingen tegn på type 1-diabetes.

Resultater

Pankreas til disse avdøde personene ble veid, og den gjennomsnittlige vekten blant de friske var 81,4 g (95 % KI var 73,0-89,8 g). For pasienter med diabetes var vekten bare 44,9 g i gjennomsnitt (95% KI var 36,0-53,9 g). For pasienter med autoantistoffer lå pankreas' gjennomsnittlige vekt mellom snittet for friske og personer med diabetes, verdien var 61,3 g (95% KI 46,8-75,8 g)

Konklusjon

Den reduserte vekten allerede under sykdomsutviklingen skulle kunne indikere at atrofi av pankreas er noe som skjer tidlig i forløpet.

Svakheten med studien er at det er et forholdsvis lite materiale, og at resultatet behøver å verifiseres i et større materiale.

Kilder

Referanser

  1. Campell-Thompson M, Wasserfall C, Montgomery EL, Atkinson MA, Kaddis JS. Pancreas organ weight in individuals with disease-associated autoantibodies at risk for type 1 diabetes. JAMA Dec 12, 2012; 308: 2337-9.