Nyhetsartikkel

Vektøkning i puberteten og risiko for diabetes type 2

En svensk studie har sett på risikoen for å utvikle diabetes type 2 blant gutter som var overvektige/fete i barndommen og/eller i ungdomsårene.

Fedme i barndommen er et folkehelseproblem over hele verden. Flere studier har vist en sammenheng mellom fedme i barndommen og metabolske sykdommer som type 2-diabetes, hypertensjon, dyslipidemi og fettlever sykdom.

I en svensk retrospektiv studie med 36.176 gutter evaluerte forskerne sammenhengen mellom endringer i KMI i puberteten og risikoen for type 2 diabetes1. I løpet av studien utviklet 1.777 gutter diabetes. Gutter som var overvektige i barndommen, eller som ble overvektige under puberteten, hadde en signifikant høyere risiko for å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med gutter som aldri var overvektige. Risikoen var fem ganger høyere. Gutter som var overvektige som barn, men som ble normalvektige under puberteten, hadde ingen signifikant økning i risikoen for type 2 diabetes.

Gutter som utviklet overvekt tidlig i puberteten, hadde en hazard ratio på 4,7 (95% KI, 3.9-5.6). Gutter som var overvektige både i barndommen og i puberteten, hadde en hazard ratio på 4.8 (95% KI, 3.8-6.1).

Denne og andre studier viser at flere tiltak må settes inn på å forebygge overvekt tidlig i livet, samt at kroppens organer synes å være svært sårbare for store metabolske endringer i denne perioden, noe som er tilfelle blant overvektige og fete ungdommer.

Kilder

Referanser

  1. Ohlsson C, Bygdell M, Nethander M, et al. BMI change during puberty is an important determinant of adult type 2 diabetes risk in men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, published 04 December 2018 . doi:10.1210/jc.2018-01339 DOI