Nyhetsartikkel

Velg riktig P-pille

En fransk kohort-studie har sett på sikkerhetsdata ved p-piller. Denne bekrefter Legemiddelverket sine anbefalinger om å foretrekke p-piller med gestagenet levonorgestrel.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I Norge bruker mer enn 200.000 kvinner p-piller, det vil si kombinasjonspiller som inneholder østrogen og gestagen. P-piller har høy sikkerhet med Pearls index under to. Det vil si at når 100 kvinner bruker p-piller i ett år, vil mindre enn to bli gravid. Det er imidlertid godt dokumentert at bruk av p-piller øker risiko for dyp venetrombose og lunge-emboli. Uten p-piller er risiko for venøs trombotisk sykdom ca. 2 tilfeller per 10.000 kvinneår. Ved bruk av p-piller med gestagenet levonorgestrel øker risiko til ca. 6 tilfeller, og med de nyere gestagenene til ca. 9-12 tilfeller per 10.000 kvinneår. Dette er bakgrunnen for at Statens Legemiddelverk har gått ut med en klar anbefaling om å forskrive levonorgestrel-holdige p-piller som første valg. Alle de mest brukte p-pillene inneholder østrogenet etinyløstradiol i doser fra 20-50 mikrogram daglig.

Utgjorde 5.443.916 kvinneår

I Frankrike har man nå testet sikkerhetsdata ved p-piller i en kohort-studie1 som omfattet alle registrerte p-pillebrukere i aldersgruppen 15-49 år. Data for p-pillebruk ble sammenholdt med et nasjonalt diagnoseregister for sykehus. De undersøkte endepunktene var relativ og absolutt risiko for en første episode med lungeemboli, iskemisk hjerneslag eller hjerteinfarkt. Pasienter med kjente risikofaktorer for disse sykdommene ble ekskludert. Totalt utgjorde kohorten 5.443.916 kvinneår med p-pillebruk i 2010-2012.

60-110 prosent høyere risiko

I løpet av to-års perioden ble det registrert 1.800 tilfeller av lungeemboli (3,3 per 10.000), 1046 tilfeller av hjerneslag (1,9 per 10.000) og 407 hjerteinfarkt (0,7 per 10.000). Ved å sammenlikne ulike preparater med samme østrogeninnhold, ble det funnet at relativ risiko for lungeemboli var økt med 60-110 prosent for gestagenene desogestrel og gestoden, sammenliknet med levonorgestrel. Ved likt gestageninnhold ble det funnet 25 prosent lavere risiko for lungeemboli, 18 prosent lavere risiko for hjerneslag og 44 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt ved bruk av piller med 20 mikrogram sammenliknet med 30-40 mikrogram etinyløstradiol.

Bekrefter Legemiddelverkets anbefalinger

Denne svære kohortstudien bekrefter med andre ord legemiddelverket sine anbefalinger om å foretrekke p-piller med gestagenet levonorgestrel. I tillegg gir studien klare antydninger om at den laveste østrogendosen reduserer risiko for både venøse og arterielle komplikasjoner. Kohortstudier har noen begrensninger, med muligheter for skjulte ulikheter mellom gruppene. Faren for systematiske feil vurderes imidlertid som små i denne studien. Det er derfor all grunn til å understreke legemiddelverkets råd, og forsterke dem med en anbefaling om å tilstrebe laveste østrogendose.

Kilder

Referanser

  1. Weill A, Dalichampt M, Raguideau F, et al. . Low dose oestrogen combined oral contraception and risk of pulmonary embolism, stroke, and myocardial infarction in five million French women: cohort study. . BMJ 2016. doi:i2002