Nyhetsartikkel

Ventrikkelkreft øker blant yngre voksne

En studie fra USA viser markante endringer i insidensen av ventrikkelkreft. Blant yngre personer øker den år for år, mens den blant eldre personer avtar.

Ventrikkelkreft blir typisk diagnostisert hos eldre pasienter i 70-årene, men siden 1990-tallet har insidensen av ventrikkelkreft blant yngre personer i alderen 20 til 59 år økt jevnt, viser en studie fra USA1. Insidensen av ventrikkelkreft blant pasienter yngre enn 60 år gikk ned med 1.9 prosent per år fra 1973 til 1995, men så har den økt årlig med 1.5 prosent per år fra 1995 til 2013. Insidensen blant pasienter eldre enn 60 år har derimot gått jevnt ned med 1.8 prosent i hele studieperioden fra 1973 til 2013.

Kreft i magesekken hos yngre personer utgjør nå over 30 prosent av alle nye tilfeller av ventrikkelkreft. Insidensen for 40- og 50-åringer er mer enn fordoblet og var 1.7 prosent i 1973 og 3.5 prosent i 2015.

Tidlig oppstått ventrikkelkreft skiller seg både genetisk og klinisk fra sent oppstått ventrikkelkreft. De tidlige tumorene forekommer oftere blant menn, ikke-hvite, de er oftere lokalisert proksimalt, de skiller seg histologisk fra kreftsvulster hos eldre og de metastaserer tidligere. De var også oftere assosiert med Epstein-Barr virus.

Insidensen av sent oppstått ventrikkelkreft har avtatt markant over de siste dekadene, noe som forklares med at lang færre røyker, bedring i behandlingen av reflukssykdom og økt behandling mot Helicobacter pylori.

Typiske symptomer på ventrikkelkreft er tidlig metthetsfølelse, pasienten klarer ikke å fullføre et normalt måltid, spisevansker, syrerefluks eller magesmerter og utilsiktet vekttap.

Kilder

Referanser

  1. Bergquist JR, Leiting JL, Habermann EB, et al. Early-onset gastric cancer is a distinct disease with worrisome trends and oncogenic features. Surgery. 2019 Oct;166(4):547-555. doi:10.1016/j.surg.2019.04.036 DOI