Nyhetsartikkel

Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger

I en lederartikkel i BMJ rettes sterk kritikk mot legemiddelindustrien som ikke er villig til å la andre granske rådataene fra vaksinestudier og studier av nye medikamenter mot covid-19.

I en lederartikkel i British Medical Journal1 kreves det at rådata om effektene av nye vaksiner og behandlinger av covid-19 blir fullt og umiddelbart tilgjengelig for kritisk gjennomgang. Forfatterne viser til hva som skjedde for 10 år siden da myndigheter rundt om i verden brukte milliarder på å skaffe seg lagre med antivirale midler mot influensa - oseltamivir - som ikke var vist å redusere risikoen for komplikasjoner, sykehusinnleggelser eller død. Studiene var sponset av produsenten, de fleste var upubliserte, forfattere av publiserte studier var betalt av produsenten, medforfattere hadde ikke tilgang til rådata og akademikere ble nektet tilgang til data for å gjøre egne analyser2-3.

Nå ser vi historien gjenta seg, ifølge forfatterne av BMJ-artikkelen. I dag, til tross for den globale utrullingen av covid-19
vaksiner og behandlinger, forblir rådataene som ligger til grunn for disse nye produktene, utilgjengelig for leger, forskere og
offentlige myndigheter – og vil sannsynligvis forbli slik i årevis fremover4

Både Pfizer, Moderna og AstraZeneca nekter å frigi originaldata før alle vaksinestudier er fullførte. Det samme gjelder data for nye medisiner mot covid-19.

BMJ-forfatterne påpeker at vi sitter igjen med publikasjoner, men ingen tilgang til underliggende data selv etter forespørsel. Dette er bekymringsfullt for deltakere, forskere, klinikere, tidsskriftredaktører, beslutningstakere og publikum. Vi har hatt et kappløp mot SARS-CoV-2 hvor redaktører har vært nødt til å publisere studier fra leverandørene som ikke har vært gjenstand for den normale kritiske granskingen, blant annet i form av fagfellevurderinger. Situasjonen har vært ekstraordinær, verden har måttet ta de resultatene som industrien presenterer som troverdige.

Selv om tidsskriftene vanligvis ikke får tilgang til underliggende data, så skulle man tro at reguleringsmyndigheter får bedre tilgang til slike data, men også de stritter imot å dele denne kunnskapen med verden. Ifølge BMJ-forfatterne gjelder det blant annet amerikanske FDA. En rettslig kjennelse har nå pålagt FDA å publisere langt flere data enn de har gjort til nå. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Health Canada har vært mer villige til å gi ut data, problemet er bare at heller ikke disse myndighetene har tilgang til alle rådataene.

BMJ-lederen påpeker at troverdigheten til store legemiddelfirmaer er frynsete. Flere har vært gjennom kriminelle og sivile
oppgjør som har kostet dem milliarder av dollar. Nå har de tjent seg søkkrike på covid-19-vaksiner og medisiner. BMJ mener det er uakseptabelt at pasienter, publikum og myndigheter må nøye seg med bearbeidede data fra produsentene og at rådataene først vil være tilgjengelige for kritisk granskning en gang i fremtiden.

Åpenhet er nøkkelen til å bygge tillit og er viktig for å svare på folks legitime spørsmål om effektivitet og sikkerhet for vaksiner og behandlinger.

BMJ-forfatterne krever at data må være tilgjengelige når studieresultater kunngjøres, publiseres eller brukes til å begrunne forskriftsvedtak. Det er ingen grunn til unntak fra denne praksisen under en pandemi. Publikum har betalt for covid-19-vaksiner gjennom omfattende offentlig finansiering av forskning, og det er publikum som opplever fordeler og skader av vaksinasjon. Offentligheten har derfor en rett til disse dataene, og eksperter må få mulighet til å granske dataene. 

BMJ-artikkelen avslutter med: Vi trenger full datatransparens for alle studier, vi trenger det i allmennhetens interesse, og vi trenger det nå.

Kilder

Referanser

  1. Doshi P, Godlee F, Abbasi K. Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now published correction appears in BMJ. 2022 Jan 24;376:o189. BMJ. 2022;376:o102. Published 2022 Jan 19. doi:10.1136/bmj.o102 DOI
  2. Godlee F, Clarke M. Why don't we have all the evidence on oseltamivir? published correction appears in BMJ. 2010;340:c405. BMJ. 2009;339:b5351. Published 2009 Dec 8. doi:10.1136/bmj.b5351 DOI
  3. Doshi P. Neuraminidase inhibitors—the story behind the Cochrane review. BMJ 2009;339:b5164.doi: 10.1136/bmj.b5164 pmid: 19995813 PubMed
  4. Tanveer S, Rowhani-Farid A, Hong K, Jefferson T, Doshi P. Transparency of COVID-19 vaccinetrials: decisions without data. BMJ Evid Based Med 2021:bmjebm-2021-111735.doi: 10.1136/bmjebm-2021-111735 DOI