Nyhetsartikkel

Verdens første malariavaksine lansert

Malaria er en av de mest dødelige sykdommene og dreper årlig ca. 435.000 mennesker, de fleste av dem barn.

Temaside om Korona

For en uke siden lanserte regjeringen i Malawi verdens første malariavaksine som ledd i et pilotprogram1. Malawi er det første av tre land i Afrika der vaksinen vil bli gjort tilgjengelig for barn opptil to års alder. Vaksinen vil bli introdusert i Ghana og Kenya i de kommende ukene.

Malaria er fortsatt en av verdens mest dødelige sykdommer, og det er estimert at sykdommen tar livet av ett barn annethvert minutt. De fleste av disse barna er i Afrika, der mer enn 250.000 barn dør av denne sykdommen årlig. Barn under 5 år er i størst risiko for livstruende komplikasjoner. På verdensbasis dreper malaria 435.000 mennesker per år, de fleste av dem altså barn.

Vaksinen er den første og eneste som har vist at den kan bidra til en signifikant reduksjon av malaria hos barn. I kliniske studier er det funnet at vaksinen kan forebygge omtrent 4 av 10 malariatilfeller, inkludert 3 av 10 tilfeller med livstruende alvorlig malaria. Pilotprogrammet er laget for å skaffe dokumentasjon og erfaring til WHO's anbefalinger vedrørende en videre bruk av malariavaksinen.

Vaksinen kompletterer andre tiltak mot malaria som rutinemessig bruk av permetrin impregnerte myggnett, innendørs spraying med insekticider og jevnlig testing og behandling av malaria.

I dette pilotprosjektet er målet å nå cirka 360.000 barn per år i de tre landene. Vaksinen vil bli gitt i områder med moderat til høy smitterisiko for malaria, der det forventes at vaksinen vil ha størst effekt.

Legemiddelfirmaet GSK, som har utviklet vaksinen, donerer opptil 10 millioner vaksiner til dette pilotprosjektet.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Malaria vaccine pilot launched in Malawi. 23. April 2019. www.who.int