Nyhetsartikkel

Vi bør måle midjemålet

I kampen mot fedmeepidemien foreslår britiske NICE at et viktig tiltak er å måle midjeomkretsen, og at den bør være mindre enn halvparten av personens høyde.

I et utkast til nye britiske retningslinjer anbefaler the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) at alle pasienter - både voksne og barn - jevnlig måler midje til høyde ratio1. Det fremgår av en nyhetsmelding fra BMJ2.

I forslaget fra NICE heter det at et midjemål som er mer enn halvparten av en persons høyde, er en indikasjon på økt mengde fett i abdomen. Tilstanden er forbundet med økt risiko for å utvikle tilstander som diabetes type 2, hypertensjon og kardiovaskulær sykdom, men også visse kreftformer, lungesykdommer, muskelskjelettlidelser og ikke-alkoholisk fettleversykdom. Anbefalingen baseres på flere studier som har vist at midje til høyde ratio, sammen med vedkommendes BMI, kan brukes til å predikere helserisiko for disse tilstandene3-7.

Fordelen med dette rådet er at det er enkelt å utføre, at høye verdier betyr økt helserisiko og bør motivere vedkommende til å søke helsehjelp.

Målingen av midjemålet utføres ved at personen finner nedre kant av ribbeina og toppen av hoftekammen. Målebåndet vikles rundt midjen midt mellom disse punktene. Personen puster så naturlig ut før målingen gjøres.

NICE anbefaler fortsatt å måle BMI, som er en nyttig verdi for å definere overvekt og fedme. Ulempen er at det ikke er et direkte mål på abdominal fedme. BMI er dessuten unøyaktig hos voksne med høy muskelmasse og blant eldre mennesker. NICE peker også på at noen etniske grupper er disponerte for abdominal fedme og har økt kardiometabolsk helserisiko ved lavere BMI-verdier. Det gjelder personer fra Asia, Midt-Østen, svarte afrikanere og de med afrikansk-karibisk familiebakgrunn.

Retningslinjen understreker at betydningen av midje/høyde-målet er enkel å formidle til befolkningen, og det gir legene en mulighet til å diskutere dette med pasientene i forbindelse med helsesjekker og konsultasjoner av andre grunner, samt å gi råd om tiltak for å begrense vektøkningen og minske helserisikoen. NICE mener at det i dag er altfor tilfeldig i hvilken grad legene har fokus på overvektsproblemene og at en slik enkel målevariabel kan bidra til at legene i høyere grad trekker inn abdominal fedme som et viktig tema i møtet med pasienten.

Den nye retningslinjen er nå ute på høring og planlagt lansering er i september 2022.

Kilder

Referanser

  1. National Institute for Health and Care Excellence. Obesity: identification and classification of overweight and obesity. Draft for consultation, April 2022. www.nice.org.uk
  2. Wise J. News. Advise adults to keep waist size to less than half their height, says NICE. BMJ 2022;377:o933. Published 08 April 2022. Doi: 10.1136/bmj.o933 DOI
  3. Xue R, Li Q, Geng Y, Wang H, Wang F, Zhang S. Abdominal obesity and risk of CVD: a dose-response meta-analysis of thirty-one prospective studies. Br J Nutr. 2021;126(9):1420-1430. doi:10.1017/S0007114521000064 DOI
  4. Zhao Y, Qin P, Sun H, et al. Metabolically healthy general and abdominal obesity are associated with increased risk of hypertension. Br J Nutr. 2020;123(5):583-591. doi:10.1017/S0007114519003143 DOI
  5. Bosomworth NJ. Normal-weight central obesity: Unique hazard of the toxic waist. Can Fam Physician. 2019;65(6):399-408. PubMed
  6. Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, et al. Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021;143(21):e984-e1010. doi:10.1161/CIR.0000000000000973 DOI
  7. Fang H, Berg E, Cheng X, Shen W. How to best assess abdominal obesity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2018;21(5):360-365. doi:10.1097/MCO.0000000000000485 DOI