Nyhetsartikkel

Vibrerende pille mot forstoppelse

I USA er nå en vibrerende pille godkjent av FDA for forskrivning av leger til personer med forstoppelse. Det må vel anses som en kuriositet!

Det er mye rart som skjer i den medisinske verden. Denne saken som Medscape melder om1, er et eksempel på det. I USA er nå en ny vibrerende pille, en kapsel med navnet "Vibrant", godkjent av FDA. Pillen skal hjelpe mot idiopatisk forstoppelse - altså forstoppelse uten noen påviselig underliggende sykdom. Den er medikamentfri og laget for daglig bruk. Pillen er klassifisert som medisinsk utstyr ("medical device") og er laget av samme materiale som kapslene som brukes til kapselendoskopi. Vibrant er omtalt i en pressemelding2.

I en fase 3 studie over 8 uker ga pillen minst én ekstra ukentlig avføring for 41 prosent av deltakerne, sammenlignet med minst én ekstra avføring for 23 prosent av deltakerne som tok en placebopille3. Andre studier har vist tilsvarende effekt4.

Pillen tas ved sengetid. Den settes først i en lader ("pod") for å aktivere den, og svelges deretter med et glass vann. Den er så aktiv i cirka 2 timer, går til ro i 6 timer og blir så aktiv igjen etter 2 timer. I den aktive perioden utløser pillen små vibrasjoner i 3 sekunder for så å gå av i 3 sekunder. Den reiser gjennom fordøyelseskanalen og når tykktarmen omtrent 14 timer senere like hel som da den ble puttet i munnen. Det er i tykktarmen at pillen har sin hovedvirkning. Pillen kommer ut med avføringen og skylles vekk i do.

Pillen skal virke ved å stimulere peristaltikken, muskelkontraksjonene som flytter maten nedover i fordøyelseskanalen. Nedsatt peristaltikk er en årsak til forstoppelse. Teorien er at vibrasjonene stimulerer spesialiserte nerveceller i tarmveggen kalt mekanosensoriske celler, til økte tarmkontraksjoner.

I studien var det få av deltakerne som følte pillen inne i magen. Disse opplevde imidlertid ikke noe ubehag med det, og ingen stanset å ta pillen.

Pillen er ingen kur mot forstoppelse. Den må tas daglig og virker bare så lenge personen fortsetter å ta den. Prisen i USA angis til knappe 100 dollar per måned.

Kilder

Referanser

  1. O'Mary L. Vibrating Pill for Constipation Now Available. Medscape Medical News. Published February 09, 2023. www.medscape.com
  2. Vibrant. Drug-free relief from chronic constipation may come from a new vibrating pill. Press release, February 8, 2023. www.vibrantgastro.com
  3. Vibrant. Vibrant's Novel Drug-Free Treatment Demonstrates Positive Efficacy and Safety Results in Adults with Chronic Idiopathic Constipation in Pivotal Phase 3 Study. Published May 22, 2022. www.prnewswire.com
  4. Rao SSC, Lembo A, Chey WD, Friedenberg K, Quigley EMM. Effects of the vibrating capsule on colonic circadian rhythm and bowel symptoms in chronic idiopathic constipation. Neurogastroenterol Motil. 2020;32(11):e13890. doi:10.1111/nmo.13890 DOI