Nyhetsartikkel

Videokonsultasjoner fører til økt antibiotikabruk

Bruken av videokonsultasjoner øker raskt, men er kvaliteten på den legetjenesten pasienten får, tilfredsstillende?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en retrospektiv kohort-undersøkelse gjennomført i perioden 2015 til 2016 i USA sammenlignet forskere forskrivningen av antibiotika til barn i alderen 0 til 17 år med akutt luftveisinfeksjon i forhold til om konsultasjonen var videokonsultasjon (direct-to-consumer telemedicine) (4604 konsultasjoner), øyeblikkelig hjelp (legevaktliknende, 38.408 konsultasjoner) eller foregikk på allmennlegekontoret (485.201 konsultasjoner)1. Det ble registrert om det ble forskrevet antibiotika.

Akutte luftveisinfeksjoner er den hyppigste tilstanden ved videokonsultasjoner.

Forskerne fant at det ble skrevet ut mer antibiotika under videokonsultasjoner - 52 prosent versus 42 og 31 prosent henholdsvis ved øyeblikkelig hjelp og i allmennpraksis (p<0.001 for begge sammenligninger). Det ble også konstatert at legene ved videokonsultasjoner i mindre grad fulgte retningslinjene for antibiotikabruk sammenlignet med de to andre gruppene - 59 prosent versus 67 og 78 prosent (p<0.001 for begge sammenligninger).

Forskerne konkluderer at ved pediatriske akutte luftveisinfeksjoner ser det ut til at videokonsultasjon har lavere kvalitet og er en konsultasjonsform som fører til overforbruk av antibiotika2.

Kilder

Referanser

  1. Ray KN, Shi Z, Gidengil CA, et al. Antibiotic Prescribing During Pediatric Direct-to-Consumer Telemedicine Visits. Pediatrics April 2019 . pediatrics.aappublications.org
  2. Gerber JS. Need an Antibiotic? There’s an App for That. Pediatrics April 2019 . pediatrics.aappublications.org