Nyhetsartikkel

Viktig endring i behandlingen av astma

GINA's retningslinjer for astmabehandling følges i mange land, også i Norge. I de nye retningslinjene anbefales ICS-formoterol ved behov fremfor bruk av bronkodilator alene.

Temaside om Korona

The Global Initiative for Asthma, GINA, har gjort en viktig endring i sine retningslinjer for behandling av astma. De anbefaler ikke lengre at voksne eller ungdommer med mild astma bruker korttidsvirkende bronkodilatorer (SABA) alene. Istedet anbefales inhalasjon av kortikosteroid (ICS) + SABA enten ved behov eller som en daglig dose for å redusere risikoen for forverrelser av tilstanden1. Foretrukket behandling er kombinasjonen ICS-formoterol.

Det følgende er basert på en kommentar i Practice Update2.

SABA har en umiddelbar effekt og gir lindring i løpet av 2 minutter. Ulempen er at SABA virker bare i 4 timer, så kommer konstriksjonen i bronkiene tilbake. Resultatet blir at pasientene tar mer og mer SABA, noe som fører til flere eksaserbasjoner og dødsfall.

Inhalerte kortikosteroider (ICS) derimot reduserer inflammasjon og bronkokonstriksjon og minsker risikoen for eksaserbasjon og død. Ulempen er at det tar for lang tid før ICS virker. Derfor bruker pasientene SABA, og mange lar være å bruke ICS. På den måten fortsetter overforbruket av SABA.

Langtidsvirkende bronkodilatorer (LABA) ble lansert, og formoterol er en LABA som virket like raskt som SABA. Kombinasjonen ICS + formoterol syntes ideell. Formoterol induserer symptomlindring og ICS demper den underliggende inflammasjonen. Dette er vist å være en god strategi hos pasienter med etablert astma som tok sine daglige inhalasjoner.

I en studie blant pasienter med mild astma sammenlignet forskerne den tidligere standardbehandlingen, som bestod av ICS daglig + SABA ved behov, med et kombinasjonspreparat med ICS-formoterol ved behov. Studien viste at begge regimene reduserte eksaserbasjonene like mye, men den store gevinsten var at ICS-formoterol medførte en reduksjon i bruken av ICS med 75 prosent3.

En annen studie sammenlignet i tillegg effekten av SABA alene. Effekten var mye dårligere enn i de to andre gruppene4. Forskerne konkluderte at SABA ikke bør brukes alene ved mild astma. I denne studien var forbruket av ICS 83 prosent lavere med ICS-formoterol ved behov enn med ICS + SABA ved behov.

Dette er bakgrunnen for GINA's nye anbefalinger. ICS-formoterol tatt ved behov fører til et betydelig lavere inntak av kortikosteroider.

Kilder

Referanser

  1. Global Initiative for Asthma. Main report. 2019. ginasthma.org
  2. Lin P. A Fundamental Change in Asthma Management by GINA. Commentary, Practice Update, Primary Care, July 19, 2019. www.practiceupdate.com
  3. Bateman ED, Reddel HK, O'Byrne PM, et al. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med. 2018;378(20):1877-1887. PubMed
  4. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med. 2018;378(20):1865-1876. PubMed