Nyhetsartikkel

Vil Deltavarianten snart forsvinne?

Deltavarianten av koronaviruset har erobret verden og ført til den fjerde smittebølgen. Hvor raskt klarer vi å gjenvinne kontrollen over viruset?

Mens vi i Norge for tiden ser de høyeste daglige tallene for nye tilfeller av covid-19, observerer India og Storbritannia - de landene der Deltavarianten først dukket opp - et betydelig fall i antall nye tilfeller1. Om det er forbigående eller permanent, er det for tidlig å si noe om.

Deltavarianten er mer smittsom enn andre varianter fordi denne virus varianten finnes i langt større mengder i en persons luftveier, også hos fullvaksinerte. Men selv beskjedne restriksjoner som maskebruk og "1-meteren", kan bidra til å få tallene ned.

I Storbritannia hvor Deltavarianten dominerer, har antall daglige nye tilfeller falt fra omkring 60.000 i juli til bare halvparten et par uker senere. Riktignok har det vært en lett stigning etter det.

I India ble det på det meste registrert over 400.000 daglige tilfeller i vår, men eksperter har estimert at det sanne antallet sannsynligvis var 20 ganger høyere. Så i juni falt infeksjonsraten betydelig og nå er det cirka 50.000 nye tilfeller per dag.

Eksperter og forskere sliter med å forstå hvorfor utbruddene med Deltavarianten har gått ned i disse landene, selv om det skulle være forbigående. Og hvilken betydning dette kan ha for andre land, som Norge.

Ettersom samfunnet åpner opp og skolene er på grønt nivå, og vi har et virus som smitter mye lettere enn de tidligere variantene, så er det viktige forklaringer på den fjerde bølgen vi er inne i. Samtidig er det relativt sett langt færre sykehusinnleggelser fordi risikogruppene i all hovedsak er fullvaksinerte.

Kan fallet i antall nye tilfeller i India og Storbritannia skyldes at viruset har infisert store deler av den uvaksinerte delen av befolkningen - med mange milde og asymptomatiske tilfeller? Kanskje. I områder av India har regionale antistoffmålinger vist at 67 prosent hadde vært infisert i juli, mot 21,5 prosent i januar1. Hvis det er riktig, kan naturlig immunitet være en viktig forklaring på nedgangen i antall nye tilfeller. Og det kan være avgjørende i et enormt folkerikt land som India der bare 9 prosent av befolkningen er vaksinert.

Andelen av befolkningen som er vaksinert, og der antallet fullvaksinerte øker raskt, har selvfølgelig stor betydning for intensiteten i Deltabølgen og kan forklare mye av nedgangen i Storbritannia, men ikke i India.

Situasjonen i Israel gir imidlertid grunn til bekymring2. De har vært pionerene når det gjelder vaksinering. Der er 78 prosent av alle over 12 år fullvaksinerte. Likevel har de den siste tiden vært utsatt for en ny bølge med infeksjoner, med nær 650 daglige tilfeller per million mennesker. Og mer enn halvparten av tilfellene er blant fullvaksinerte, noe som understreker smittsomheten til Deltavarianten og skaper usikkerhet om varigheten av beskyttelsen fra vaksinene. Og funn fra en studie i Israel viser at de som ble vaksinert i januar, har 2,3 ganger høyere risiko for infeksjon enn de som ble vaksinert i april. Noe som er sterke argumenter for en booster-dose - slik man har startet med i Israel og etter hvert i mange andre land3.

Tross den fjerde bølgen mener vi å se slutten på restriksjonene knyttet til pandemien. Vi vil få kontroll over Deltavarianten, enten som følge av vaksinene eller i form av gjennomgått infeksjon og naturlig immunitet. Men stopper det pandemien? Så lenge store deler av verdens befolkning fortsatt ikke har mottatt noen vaksine, ligger trusselen der om at nye mutasjoner av viruset kan skape varianter som dagens vaksine ikke hjelper mot. Derfor er solidaritet med den fattige verden så viktig.

Kilder

Referanser

  1. Mandavilli A, Mueller B, Bhagat SV. When Will the Delta Surge End? The New York TImes, Sept 1, 2021. www.nytimes.com
  2. Wadman M. A grim warning from Israel: Vaccination blunts, but does not defeat Delta. ScienceInsider. 16 Aug 2021. www.science.org
  3. Khan AJ. Several industrialized nations are beginning to give booster shots this month. The New York Times, Sept 2, 2021. www.nytimes.com