Nyhetsartikkel

Virusmengden av SARS-CoV-2 avgjørende for mortaliteten til covid-19

Ifølge en studie kan kvantitative målinger av SARS-CoV-2 mengden bidra til tidlig identifisering av pasienter med økt risiko for å dø av covid-19.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Foreløpig rapporteres kvalitative resultater av PCR-tester, men det finnes teknologi basert på RT-PCR som kan beregne virusmengden ("viral load"), noe som er vist å reflektere smitterisikoen og sykdommens alvorlighetsgrad ved andre virussykdommer. Virusmengden ved covid-19 kan korrelere med infektivitet, sykdommens fenotype, morbiditet og mortalitet1-2.

I en korrespondanse-artikkel i The Lancet, Respiratory Medicine presenteres det som ser ut til å være den første rapporten om virusmengden ved SARS-CoV-2 ved diagnosetidspunktet som en uavhengig prediktor av mortalitet i en stor sykehuskohort (n=1145)3.

Positive prøver ble videretestet med en laboratorieutviklet kvantitativ RT-PCR test godkjent for klinisk bruk, og virusmengden ble kalkulert for hver prøve. Den totale gjennomsnittsmengden med virus var 5.6 kopier/mL og median mengde var 6.2 kopier/mL. Forskerne fant signifikant lavere virusmengder blant de som overlevde sammenlignet med de som døde - også etter å ha justert for en lang rekke mulige konfundere. Hazard ratio var 1.07 (95% KI 1.03.1.11).

Studien viser at ved å utvide den kvalitative testingen til å gjøre en kvantitativ test på virusmengde, så kan det være mulig for klinikere tidlig i forløpet å identifisere pasienter med høyere risiko for død og eventuelt intensivere behandlingen av disse.

Kilder

Referanser

  1. Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q. Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples. Lancet Infect Dis. 2020;20(4):411-412. doi:10.1016/S1473-3099(20)30113-4 DOI
  2. Yu F, Yan L, Wang N, et al. Quantitative Detection and Viral Load Analysis of SARS-CoV-2 in Infected Patients. Clin Infect Dis. 2020;71(15):793-798. doi:10.1093/cid/ciaa345 DOI
  3. Pujadas E, Chaudhry F, McBride R, et al. SARS-CoV-2 viral load predicts COVID-19 mortality. The Lancet Respiratory Medicine 2020; 8 (9): E70, September 01 . www.thelancet.com