Nyhetsartikkel

Virusutskillelse blant asymptomatiske og symptomatiske pasienter med covid-19

Er det noen forskjell i mengden og varigheten av virusutskillelse blant asymptomatiske og symptomatiske pasienter med covid-19.

I begynnelsen av koronapandemien trodde ekspertene at det ikke fantes asymptomatiske tilfeller av covid-191. Antakelsen var at straks viruset startet å formere seg, ville det oppstå skader og derfor symptomer. En 14-dagers karantene (10 dager i Norge) ville være lenge nok til å se om noen utviklet symptomer. Og hvis ingen symptomer var oppstått etter 14 dager, så hadde ikke vedkommende viruset.

Men er dette riktig?

En retrospektiv studie fra Korea gir oss ny kunnskap om dette2. 303 covid-19 positive pasienter ble stengt inne i en karantene enhet i begynnelsen av mars. Alle pasientene ble isolerte, nøye fulgt opp og det ble utført gjentatte PCR-tester over en periode på 3 uker.

Studien viste at asymptomatiske pasienter finnes, og de utgjorde 36 prosent av pasientene i denne studien. Virusprøvene viste at disse pasientene produserte samme mengde virus som de symptomatiske pasientene. Med andre ord, de produserer nok virus til å infisere andre mennesker.

Forskerne fant også etter å ha fulgt de asymptomatiske pasientene over en mediantid på 24 dager (20-26), at 81 prosent utviklet ingen symptomer i det hele tatt - hvilket betyr at strategien med 14 dagers karantene ikke var tilstrekkelig til å identifisere de asymptomatiske covid-19 pasientene. Selv blant de 19 prosentene som utviklet symptomer, så var mediantiden frem til symptomene dukket opp, 15 dager (13-20 dager) - altså lengre enn karantenetiden.

Forskerne undersøkte også når virusprøvene ble negative, det vil si når pasientene ikke lengre produserte virus og de trygt kunne komme ut av karantenen. På dag 14 hadde kun 34 prosent av de asymptomatiske pasientene negative prøver. Selv på dag 21 hadde kun 75 prosent negative prøver. Mediantiden fra diagnosetidspunktet til første negative prøve var 17 dager. Med andre ord, det er mulig at asymptomatiske pasienter fortsetter å produsere virus og er bærere av viruset utover 14 dager.

På dag 14 hadde bare 30 prosent av de symptomatiske pasientene negative virusprøver. Ved dag 21 var dette tallet økt til 70 prosent. Så selv 3 uker etter infeksjonen startet, kan en tilfrisknet covid-19 pasient fortsatt produsere virus. Mediantiden fra diagnosetidspunktet til første negative prøve var i denne gruppen 19,5 dager.

Det er imidlertid uavklart både hos de asymptomatiske og symptomatiske pasientene om det så langt ut i sykdomsforløpet er smittsomme virus eller om det kun er rester av RNA fra viruset.

Selv om det er svakheter med denne studien, så viser resultatene at virusutskillelsen er den samme for asymptomatiske og symptomatiske pasienter. Hvor smittsomme disse pasientene var, er det ikke mulig å si noe om ut i fra denne studien - siden de var isolerte på et eget isolathotell. Andre studier behøves for å avklare dette. 

Et annet betenkelig funn - dersom det bekreftes i andre studier - er at mange av pasientene utskiller virus lenge etter at karantenetiden er omme. I en kommentar fra Folkehelseinstituttet påpekes at det fortsatt er vanskelig å vite om en positiv PCR etter at karantenetiden er omme, vil ha betydning i forhold til smittsomhet for covid-19. Det å ha positiv PCR er ikke likestilt med å være smittsom, ha et viabelt virus.

Kilder

Referanser

  1. Lin P. Asymptomatic COVID-19 Patients—Why Should We Care? Practice Update, August 23 2020. www.practiceupdate.com
  2. Lee S, Kim T, Lee E, et al. Clinical Course and Molecular Viral Shedding Among Asymptomatic and Symptomatic Patients With SARS-CoV-2 Infection in a Community Treatment Center in the Republic of Korea. JAMA Intern Med. Published online August 06, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.3862 DOI