Nyhetsartikkel

Vitamin B12 og folat status blant norske veganere og vegetarianere

En studie har sett på inntaket av og nivået av vitamin B12 og folat blant norske vegetarianere og veganere. Siden B12 bare forekommer naturlig i animalske produkter, er disse personene i risiko for B12-mangel.

Plantebaserte kosthold gir flere helsegevinster som lavere kolesterol, blodtrykk og vekt. Samtidig er det økt risiko for mangel på mikronæringsstoffer1-2. Vitamin B12 finnes naturlig bare i animalske produkter. Personer som har en plantebasert kost, og som ikke inntar tilstrekkelige mengder med tilskudd med B12, er i risiko for å utvikle B12-mangel3. Folat derimot finnes i i frukt, grønnsaker, bær og korn. B12 og folat virker sammen og mangel kan føre til megaloblastær anemi og hyperhomocysteinemi, en risikofaktor for aterosklerose4.

B12 er nødvendig for DNA og RNA syntese, erytropoiese og produksjon av nevrotransmittere5. Lavt B12 kan derfor forårsake nevrologisk skade ved blant annet å hemme dannelsen av myelinskjeder rundt nervetråder3. Folatmangel kan på sin side forårsake kognitive og nevrologiske symptomer.

I denne norske tverrsnittsstudien publisert i British Journal of Nutrition6 ble B12- og folatstatusen til norske veganere og vegetarianere undersøkt ved å bruke B12-inntak i kosten, bruk av B12 og folsyretilskudd, og biomarkører (serum B12 (B12), plasma totalt homocystein (tHcy), plasma metylmalonsyre (MMA) og serumfolat). cB12, en kombinert indikator for evaluering av B12-status, ble beregnet.

Veganere (n 115) og vegetarianere (n 90) registrerte kostinntaket over 24-timer, og det ble tatt en ikke-fastende blodprøve. Resultatene viste at B12-status var tilstrekkelig hos både veganere og vegetarianere. Serum B12, tHcy, MMA-konsentrasjoner og cB12 var ikke forskjellig mellom veganere og vegetarianere, mens folat var lavere blant vegetarianere.

Serum B12-konsentrasjon < 221 pmol/l ble funnet hos 14 prosent av alle deltakerne. Det var flere vegetarianere enn veganere som hadde et for lavt daglig inntak under det anbefalte 2 µg/d inkludert kosttilskudd (40 vs 18 prosent). Prediktorer for høyere serum B12-konsentrasjoner var gjennomsnittlig daglig kosttilskuddsbruk og høyere alder. Folatmangel (< 10 nmol/l) var totalt sett uvanlig (< 2,5 prosent).

Oppsummert: Den kombinerte indikatoren cB12 antydet at ingen av deltakerne var tom for B12; men lav serum B12-konsentrasjon ble funnet hos 14 prosent av deltakerne. Folatkonsentrasjonen var tilstrekkelig, noe som indikerer tilstrekkelig folatinntak hos norske veganere og vegetarianere.

Kilder

Referanser

  1. Craig WJ. Health effects of vegan diets. Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1627S-1633S. doi:10.3945/ajcn.2009.26736N DOI
  2. Dinu M, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Sofi F. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(17):3640-3649. doi:10.1080/10408398.2016.1138447 DOI
  3. Allen LH, Miller JW, de Groot L, et al. Biomarkers of Nutrition for Development (BOND): Vitamin B-12 Review. J Nutr. 2018;148(suppl_4):1995S-2027S. doi:10.1093/jn/nxy201 DOI
  4. Klee GG. Cobalamin and folate evaluation: measurement of methylmalonic acid and homocysteine vs vitamin B(12) and folate. Clin Chem. 2000;46(8 Pt 2):1277-1283. PMID: 10926922 PubMed
  5. Stabler SP. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013;368(21):2041-2042. doi:10.1056/NEJMc1304350 DOI
  6. Henjum S, Groufh-Jacobsen S, Lindsay A, et al. Adequate vitamin B12 and folate status of Norwegian vegans and vegetarians published online ahead of print, 2022 Sep 27. Br J Nutr. 2022;1-8. doi:10.1017/S0007114522002987 DOI