Nyhetsartikkel

Vitamin B6 reduserer angst

En britisk studie har testet effekten av høye doser med vitamin B6 og B12 på pasienter med angst og depresjon. Særlig vitamin B6 viste seg å ha positive effekter sammenlignet med placebo.

Vitamin B6 og B12 er involvert i et stort antall anabole og katabolske cellulære prosesser som er essensielle for nervesystemets og hjernens funksjon, inkludert flere som bidrar til å opprettholde en passende balanse mellom nevral inhibering og eksitasjon ved å oppregulere hemming og nedregulere eksitasjon styrt av nevrotransmitteren GABA (gamma-aminobutyric acid). Dette har betydning fordi en likevekt flyttet for langt mot eksitasjon er involvert i en rekke nevropsykiatriske lidelser, inkludert angst og depresjon1-2. Det har blitt foreslått at tilskudd med høye doser vitamin B6 kan være en effektiv strategi for å forbedre atferdsmessig observerbare effekter av nevral hemming, og for å dempe overdreven nevral eksitasjon3.

Det er fra før kjent at vitamin B6 er et koenzym i syntesen av den hemmende nevrotransmitteren GABA fra glutamat. Økte mengder GABA i hjernen har avslappende og beroligende effekter.

I en randomisert, kontrollert dobbelt-blindet studie fra England publisert i tidsskriftet Human Psychopharmacology4 undersøkte forskerne effekten av 1 måneds tilskudd av høye doser med vitamin B6 eller B12 sammenlignet med placebo. Utfallsvariablene var en rekke atferdsmessige mål knyttet til balansen mellom nevral hemming og eksitasjon, samt synstester og taktile tester.

478 unge voksne med angst eller depresjonssymptomer deltok i studien. Selvrapportert angst (n=265) og depresjon (n=146) ble vurdert ved oppstart og ved avslutning av behandlingsperioden med validerte spørreskjemaer. B6-tablettene inneholdt 100 mg B6, mens B12-tablettene inneholdt 1 mg B12 - begge dosene er langt høyere doser enn det som vanligvis anbefales. Studien er kommentert i Medical News Today5.

Resultatene viste at vitamin B6-tilskudd reduserte selvrapportert angst og induserte en trend mot redusert depresjon, samt hadde effekter på synet forenlig med GABA-effekter, men påvirket ikke pålitelig de andre utfallsmålene. Vitamin B12-tilskudd ga trender mot endringer i angst og visuell prosessering.

Forskerne konkluderer at resultatene tyder på at høydose vitamin B6-tilskudd øker hemmende GABAergiske nevrale påvirkninger, noe som stemmer overens med dets kjente rolle i syntesen av GABA, og som indikerer forbedret funksjon av GABA med dets beroligende og avslappende effekter. Funnene er i overensstemmelse med en tverrsnittstudie som fant at høyt inntak av vitamin B6 var forbundet med lavere risiko for angst hos kvinner, men riktignok ikke hos menn6.

Tilskudd av vitamin B6 er reseptfritt. Psykiatere som ikke var involvert i studien, mener det er rimelig grunn til å prøve tilskudd med vitamin B6 for de som sliter med angst og depresjon5. Og at det kan være et bedre alternativ enn benzodiazepiner.

Det er ingen opplysninger om bivirkninger, om dette var en kur eller muligheter for langtidsbehandling. Det ble heller ikke målt serum-verdier før og ved slutten av studien på vitamin B6 og B12.

Kilder

Referanser

  1. Luscher B, Fuchs T. GABAergic control of depression-related brain states. Adv Pharmacol. 2015;73:97-144. doi:10.1016/bs.apha.2014.11.003 DOI
  2. Sohal VS, Rubenstein JLR. Excitation-inhibition balance as a framework for investigating mechanisms in neuropsychiatric disorders. Mol Psychiatry. 2019;24(9):1248-1257. doi:10.1038/s41380-019-0426-0 DOI
  3. Holton KF. Micronutrients May Be a Unique Weapon Against the Neurotoxic Triad of Excitotoxicity, Oxidative Stress and Neuroinflammation: A Perspective. Front Neurosci. 2021;15:726457. Published 2021 Sep 22. doi:10.3389/fnins.2021.726457 DOI
  4. Field DT, Cracknell RO, Eastwood JR, et al. High-dose Vitamin B6 supplementation reduces anxiety and strengthens visual surround suppression published online ahead of print, 2022 Jul 19. Hum Psychopharmacol. 2022;e2852. doi:10.1002/hup.2852 DOI
  5. Watts E. Vitamin B6 may reduce anxiety symptoms, study shows. MedicalNewsToday. Published July 20, 2022. www.medicalnewstoday.com
  6. Kafeshani M, Feizi A, Esmaillzadeh A, et al. Higher vitamin B6 intake is associated with lower depression and anxiety risk in women but not in men: A large cross-sectional study. Int J Vitam Nutr Res. 2020;90(5-6):484-492. doi:10.1024/0300-9831/a000589 DOI