Nyhetsartikkel

Vitamin D mot solbrenthet

Nyere forskning viser at vitamin D har en rekke immunmodulerende effekter. I et pilotforsøk ønsket forskere å teste ut hvilken effekt peroral tilførsel av vitamin D hadde på akutt inflammasjon1. Det ble gjort et dobbel-blindt, placebokontrollert forsøk der 20 friske individer ble randomisert til enten å motta placebo eller en høy dose med vitamin D3 (kolekalciferol) en time etter at de hadde blitt påført en eksperimentell solbrenthet.

Sammenlignet med de deltakerne som fikk placebo, hadde de som fikk den høyeste dosen med vitamin D (200.000 IU) mindre rødhet i huden og nedsatt ekspresjon av proinflammatoriske molekyler i hudbiopsier. Dessuten hadde forsøkspersonene med høye serum vitamin D nivå etter behandling oppregulering av gener som inngår i reparasjonen av skader på hudbarrieren (bl.a. arginase-1). Motsatt, forsøkspersoner med lave serum vitamin D nivå hadde en oppregulering av proinflammatoriske gener.

Uavhengig av basis vitamin D nivå, så var en enkeltdose med vitamin D en trygg behandling.

Konklusjonen til forskerne var at en høy dose med peroralt vitamin D gitt etter eksponering for ultrafiolett lys, kan mildne solbrenthet, og at denne effekten synes å medieres gjennom en økt ekspresjon av arginase-1 i anti-inflammatoriske makrofager.

Kilder

Referanser

  1. Scott JF, Das LM, Ahsanuddin S, et al. Oral vitamin D rapidly attenuates inflammation from sunburn: an interventional study. J Invest Dermatol. 2017 May 30. doi:10.1016/j.jid.2017.04.040 DOI