Nyhetsartikkel

Vitamin D tilskudd og risiko for kardiovaskulær sykdom

Observasjonsstudier tyder på at det er en sammenheng mellom lave verdier av vitamin D i serum og økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Betyr det at vitamin D tilskudd har forebyggende effekt?

Temaside om Korona

Den aktuelle studien er en metaanalyse basert på 21 kliniske studier av vitamin D tilskudd1. Studiene varte i minst 1 år og inkluderte 83 291 deltakere som fikk vitamin D i ulike doser og formuleringer eller placebo. De fleste studiene var designet for å vurdere beinhelse, bare 4 studier var utformet for å undersøke kardiovaskulære utfall.

Metaanalysen viste ingen forskjeller mellom vitamin D og placebo for større kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt, hjerneslag eller totale tilfeller av død. Disse resultatene endret seg ikke ved subgruppeanalyser for kjønn, deltakernes basale D-vitamin nivå, dosen av D-vitamin og om kalsium ble gitt eller ikke gitt.

Denne studien støtter ikke tidligere funn om at lave nivå av vitamin D øker risikoen for kardiovaskulær sykdom. Dataene gir heller ikke støtte for at vitamin D tilskudd reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser, og konkluderer at vitamin D tilskudd ikke forebygger kardiovaskulær sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Barbarawi M, Kheiri B, Zayed Y, et al. Vitamin D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 83 000 Individuals in 21 Randomized Clinical Trials. A Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2019;4(8):765-775. doi:10.1001/jamacardio.2019.1870 DOI