Nyhetsartikkel

Vorter i hodebunnen fra hårklippere

Humant papilloma virus kan spres fra elektriske hårklippere som brukes på mange kunder i en frisørsalong. Ikke alle desinfeksjonsmidler fjerner dette viruset.

Temaside om Korona

Vorter er ganske vanlige. Årsaken er humant papilloma virus (HPV) som finnes overalt i omgivelsene. Forfatterne av den aktuelle forhåndspubliserte artikkelen fra USA registrerte at et markant antall personer utviklet tallrike vorter på skalpen etter små skader i huden forårsaket av elektriske hårklippere på en militærbase der alle skal ha kort hårkutt1. Mannlige soldater har høy risiko for å få slike vorter fordi de må klippe håret hyppig for å oppfylle kravet til lik lengde på håret.

Det ble utført en epidemiologisk undersøkelse av tre lokale frisørsalonger for å se på i hvilken grad de fulgte god sanitær praksis. Det ble tatt prøver til PCR-undersøkelse (DNA og RNA) fra rengjorte klippere. De lokale helsemyndighetene utførte tilfeldige, ikke-varslede inspeksjoner hver 6. måned. De fant at frisørene gjennomførte adekvat desinfisering og brukte godkjente kommersielle produkter mellom hver kunde. På tross av dette påviste forskerne genetisk materiale på klipperne og deres tilhørende kammer som brukes til å regulere lengden på håret. Funnene korrelerte med HPV typene 5, 10, 49 og 92, samt Merkle celle polyomavirus og rhinovirus.

HPV er ekstremt stabil i miljøet på grunn av sin ikke-lukkede struktur, varmeresistens, tåler uttørking og evne til å overleve i minst 7 dager2. Viruset kan overleve på ulike overflater fra ultralydhoder til klær3. Det er resistent mot vanlige desinfiserende midler og forblir infeksiøst etter rengjøring med servietter innsatt med ulike typer desinfiserende midler.

Funn av HPV 5 og Merkle celle polyomavirus, som begge er onkoviruser, på bladene og kammene i flere barbersalonger på tross av at disse var rengjorte med kommersielt godkjente desinfeksjonsmidler, er bekymringsfullt. Men det behøver ikke å være slik, fordi det finnes desinfiserende midler (blant annet blekemidler og peracetat syre-sølv-baserte midler) som reduserer infektiviteten til disse virusene med 99.99 prosent.

Forfatterne konkluderer at det er viktig å finne trygge desinfiserende oppløsninger som effektivt kan desinfisere velvære utstyr som brukes på mange personer, som hårklippere i frisørsalonger, for å redusere helserisikoen. Alkoholholdige og polyfenoliske forbindelser er vist å være ineffektive desinfiserende midler mot disse virusene4.

Kilder

Referanser

  1. Susong JR, Robertson J, Baldwin JC, et al. Scalp Verruca from Barber Clippers: an Epidemiologic Assessment of a Common Fomite. Journal of the American Academy of Dermatology. Available online 18 April 2020 (Pre-proof). www.sciencedirect.com
  2. Roden RB, Lowy DR, Schiller JT. Papillomavirus is resistant to desiccation. J Infect Dis 1997;176:1076-9. PubMed
  3. Gallay C, Miranda E, Schaefer S, et al. Human papillomavirus (HPV) contamination of gynaecological equipment. Sex Transm Infect. 2016;92(1):19-23. PubMed
  4. Meyers J, Ryndock E, Conway MJ, Meyers C, Robison R. Susceptibility of high-risk human papillomavirus type 16 to clinical disinfectants. J Antimicrob Chemother. 2014;69(6):1546-1550. PubMed