Nyhetsartikkel

WHO om covid-19: Nye vaksiner, ikke boosters

Dagens situasjon der vi behøver stadig nye boosterdoser i kampen mot SARS-CoV-2, er ikke bærekraftig, ifølge WHO. Eksperter arbeider nå med å peke ut en ny strategi for fremtidens vaksiner mot covid-19.

WHO har etablert en teknisk rådgivningsgruppe for å vurdere sammensetningen av covid-19 vaksinene1-2. Ekspertgruppen påpeker at å gi gjentatte boosterdoser av de eksisterende covid-19 vaksinene ikke er en egnet eller bærekraftig global strategi for å håndtere pandemien. I stedet anbefaler WHO at det utvikles en ny type vaksiner som er mer treffsikre mot omikron og kommende varianter. De nye vaksinene må ha god beskyttende effekt mot infeksjon og smitte i tillegg til å forebygge alvorlig sykdom og død. Vaksinene må bli mer effektive slik at myndighetenes tiltak for å beskytte samfunnet blir mindre inngripende i fremtiden.

Siden starten av pandemien har SARS-CoV-2 viruset fortsatt å utvikle seg. WHO har definert fem varianter som bekymringsfulle: alfa, beta, gamma, delta og omikron. Mens omikron sprer seg raskt over hele verden, er utviklingen av SARS-CoV-2 forventet å fortsette, og det er usannsynlig at omikron blir den siste varianten.

Vi ser med omikron at vaksineeffekten mot symptomgivende sykdom er redusert, mens beskyttelsen mot alvorlig sykdom synes bevart.

Nye vaksiner bør gi immunresponser som er bredere, sterkere og mer langvarige for å redusere behovet for gjentatte boosterdoser. Ekspertgruppen er i ferd med å lage et rammeverk for utviklingen av den nye generasjonen vaksiner basert på dagens kunnskap om smittsomhet, klinisk alvorlighetsgrad, genetiske, antigeniske og fenotypiske karakteristika av SARS-CoV-2 variantene. Mens vi venter på denne nye generasjonen vaksiner, må dagens vaksiner oppdateres til å virke bedre mot omikron.

WHO påpeker også at dagens situasjon er uholdbar. Mennesker i fattige land venter enda på sin første vaksinedose, noe som øker risikoen for at nye varianter vil oppstå. Disse menneskene bør prioriteres fremfor å fortsette å gi gjentatte boosterdoser i den rike verden.

Vi kan ikke fortsette å vaksinere risikoutsatte i hele verden hver 3. til 4. måned, og vi kan ikke forutse hvilke fremtidige varianter som vil komme, sier WHO i en uttalelse.

Ifølge ekspertgruppen står man overfor flere valg: Skal man utvikle en monovalent vaksine rettet mot den for tiden dominerende varianten, eller en multivalent vaksine med antigener fra ulike varianter, eller en pan SARS-CoV-2 vaksine som er et mer bærekraftig langsiktig og variantsikkert alternativ. I dette arbeidet må vaksineprodusentene samarbeide med WHO slik at verden får en felles satsing mot SARS-CoV-2 viruset.

Kilder

Referanser

  1. WHO. Interim Statement on COVID-19 vaccines in the context of the circulation of the Omicron SARS-CoV-2 Variant from the WHO Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (TAG-CO-VAC). Published 11 January 2022. www.who.int
  2. Iacobucci G. Covid-19: Focus should be on new vaccines rather than boosters, says WHO. BMJ 2022;376:o108. Published 17 January 2022. Doi: 10.1136/bmj.o108 DOI