Nyhetsartikkel

Yoga vs kognitiv terapi vs stressmestring ved generalisert angst

Kognitiv atferdsterapi er førstevalget i behandlingen av generalisert angstlidelse. Men hvor effektivt er yoga og stressmestring til sammenligning?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Generalisert angstlidelse (GAD) er en vanlig tilstand forbundet med nedsatt livskvalitet og sosialt funksjonstap. Likevel søker bare ca. halvparten av pasientene hjelp fra helsetjenesten1. Kognitiv atferdsterapi (CBT) er den mest anbefalte og effektive behandlingen, men mange pasienter får ikke tilbud om slik behandling fordi den oppleves som lite tilgjengelig og stigmatiserende av mange. I økende grad søker pasienter til alternative tiltak som yoga, ofte utenfor helsetjenesten1-3.

Yoga er en populær og lovende intervensjon ved angstlidelser, men det er få gode studier på effekt4-5. Tradisjonelle former for yoga innebærer spesielle fysiske posisjoner/stillinger og øvelser, regulering av pustefunksjonen, avslapning, meditasjon og mindfulness øvelser. Metaanalyser av yoga ved angst har gitt inkonklusive resultater4-5. En pilotstudie tydet på at Kundalini yoga, som involverer alle de tradisjonelle komponentene av yoga, kan være gunstig ved GAD6.

Den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien inkluderte 226 voksne med GAD i en 12-ukers gruppebehandling med enten Kundalini yoga (n=93), kognitiv atferdsterapi (n=90) eller opplæring i stressmestring (n=43)7. Gruppene bestod av 4 til 6 deltakere. Det var to instruktører. Tolv 2-timers sesjoner ble gjennomført og 20 minutters daglig hjemmearbeid inngikk i behandlingen. Effektmålet var en standardisert test for GAD respons som ble utført ved slutten av 12-ukers perioden.

Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 33 år, 70 prosent var kvinner. 155 deltakere (69 prosent) fullførte GAD-testen etter avsluttet behandling. Responsraten var høyest i gruppen som fikk kognitiv atferdsterapi (71 prosent), deretter fulgte Kundalini yoga gruppen (54 prosent) og minst effekt oppnådde stressmestrings gruppen (33 prosent). En såkalt non-inferiority test fant ikke at Kundalini yoga var like effektiv som kognitiv atferdsterapi.

Forfatterne konkluderer at Kundalini yoga var effektiv ved GAD, men resultatene støtter at kognitiv atferdsterapi bør være førstevalget.

En innvending mot studien har vært at 12-ukers behandlingstid er for kortvarig til at effekten av yoga rekker å etablere seg. 

Kilder

Referanser

  1. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465-475. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0056 DOI
  2. Park CL, Riley KE, Bedesin E, Stewart VM. Why practice yoga? practitioners’ motivations for adopting and maintaining yoga practice. J Health Psychol. 2016;21(6):887-896. doi:10.1177/1359105314541314 DOI
  3. Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and anxiety disorders: benefits of exercise, yoga, and meditation. Am Fam Physician. 2019;99(10):620-627. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Cramer H, Lauche R, Anheyer D, et al. Yoga for anxiety: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depress Anxiety. 2018;35(9):830-843. doi:10.1002/da.22762 DOI
  5. Hofmann SG, Andreoli G, Carpenter JK, Curtiss J. Effect of Hatha yoga on anxiety: a meta-analysis. J Evid Based Med. 2016;9(3):116-124. doi:10.1111/jebm.12204 DOI
  6. Cramer H, Quinker D, Schumann D, Wardle J, Dobos G, Lauche R. Adverse effects of yoga: a national cross-sectional survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):190. doi:10.1186/s12906-019-2612-7 DOI
  7. Simon NM, Hofmann SG, Rosenfield D, et al. Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder. JAMA Psychiatry, August 12, 2020 . jamanetwork.com