Nyhetsartikkel

Yoghurt kan redusere risikoen for kolorektalkreft

Tarmens mikrobiom synes å ha betydning for risikoen for å utvikle kolorektalkreft. En metaanalyse tyder på at regelmessig inntak av yoghurt kan minske denne risikoen.

Kolorektalkreft er den tredje vanligste krefttypen blant menn og kvinner. Kjente risikofaktorer er arv, røyking, overvekt og fedme og lav fysisk aktivitet1-2. Kostholdsfaktorer som også øker risikoen, er regelmessig alkoholinntak3, lavt inntak av frukt og grønnsaker4-5, lavt fiberinntak, fettrik kost og et kosthold med mye prosessert mat6. De senere årene har et økende antall studier vist at tarmen ser ut til å lage et unikt økosystem inne i tarmkanalen som opprettholder homeostase og at endringer i tarmens mikrobiom er relatert til risikoen for å utvikle kolorektal kreft7-8.

Fermentert mat inneholder store mengder levende mikroorganismer og kan brukes som probiotika til å berike tarmkanalen med gunstige bakterier. Det hjelper kroppen til å absorbere næringsstoffer og forsterker immunfunksjonen ved å hindre inflammasjon og stimulere fagocytose. Yoghurt er en slik fermentert mat, og inntak av yoghurt er rapportert å føre til en rekke gunstige helseeffekter9.

Studier har vist sprikende effekter av yoghurt på kolorektalkreft. Formålet med denne metaanalysen av epidemiologiske studier publisert i Frontiers in Nutrition10 var å studere sammenhengen mellom yoghurtinntak og risikoen for kolorektalkreft. Totalt fant forfatterne 16 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Samlet inngikk flere hundretusener individer i studiene.

Regelmessig inntak av yoghurt ga en signifikant lavere risiko for kolorektal kreft

 • totalt sett: Odds ratio (OR) 0.87, 95% KI 0.81-0.94
 • i kohortstudier:OR 0.91, 95% KI 0.86-0.97
 • i case-control studier: OR 0.75, 95% KI 0.65-0.85

Effekten var særlig stor i Europa og Afrika. Sensitivitetsanalyser indikerte at resultatene var stabile, og forfatterne fant ikke tegn til publikasjons bias.

Konklusjon: Studien indikerer at regelmessig inntak av yoghurt reduserer risikoen for kolorektalkreft.

 

Kilder

Referanser

 1. Xu W, He Y, Wang Y, et al. Risk factors and risk prediction models for colorectal cancer metastasis and recurrence: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies. BMC Med. (2020) 18:172. doi: 10.1186/s12916-020-01618-6 DOI
 2. Gausman V, Dornblaser D, Anand S, et al. Risk factors associated with early-onset colorectal cancer. Clin Gastroenterol Hepatol. (2020) 18:2752–59. doi: 10.1016/j.cgh.2019.10.009 DOI
 3. Bagnardi V, Rota M, Botteri E, et al. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis. Br J Cancer. (2015) 112:580–93. doi: 10.1038/bjc.2014.579 DOI
 4. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, et al. Food groups and risk of colorectal cancer. Int J Cancer. (2018) 142:1748–58. doi: 10.1002/ijc.31198 DOI
 5. Kerr J, Anderson C, Lippman SM. Physical activity, sedentary behaviour, diet, and cancer: an update and emerging new evidence. Lancet Oncol. (2017) 18:e457–71. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30411-4 DOI
 6. Song M, Garrett WS, Chan AT. Nutrients, foods, and colorectal cancer prevention. Gastroenterology. (2015) 148:1244–60.e16. doi: 10.1053/j.gastro.2014.12.035 DOI
 7. Song M, Chan AT, Sun J. Influence of the gut microbiome, diet, and environment on risk of colorectal cancer. Gastroenterology. (2020) 158:322–40. doi: 10.1053/j.gastro.2019.06.048 DOI
 8. Wong SH, Yu J. Gut microbiota in colorectal cancer: mechanisms of action and clinical applications. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. (2019) 16:690–704. doi: 10.1038/s41575-019-0209-8 DOI
 9. Michels KB, Willett WC, Vaidya R, Zhang X, Giovannucci E. Yogurt consumption and colorectal cancer incidence and mortality in the nurses' health study and the health professionals follow-up study. Am J Clin Nutr. (2020) 112:1566–75. doi: 10.1093/ajcn/nqaa244 DOI
 10. Sun J, Song J, Yang J, et al. Higher Yogurt Consumption Is Associated With Lower Risk of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Front Nutr. 2022 Jan 3;8:789006. doi: 10.3389/fnut.2021.789006.