Nyhetsartikkel

Z-sovemidler øker frakturrisikoen blant demente

Forskrivning av sovemidler som zolpidem og zopiklon for å behandle søvnproblemer hos demente, øker riskoen for frakturer i denne gruppen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En britisk studie som nylig ble presentert på en Alzheimer konferanse, har studert risikoen for frakturer blant demente pasienter som bruker Z-hypnotika1.

Ifølge studien har omkring 60% av pasienter med demens søvnvansker, både i form av insomni og soving på dagtid. Amerikanske tall viser at to av tre eldre mennesker bruker Z-sovemidler. Det er bekymring for at disse legemidlene kan forårsake fall og frakturer, men frem til nå har det vært få studier som har vurdert sikkerheten til disse hypnotika blant pasienter med demens.

I den aktuelle studien brukte forskerne en nasjonal britisk database med opplysninger om 13 millioner pasienter. Fra denne databasen ble det identifisert pasienter med demens + søvnvansker. De ble kategorisert i to grupper: De som hadde fått utskrevet Z-sovemiddel (n = 2952), og de som ikke hadde fått det (n = 1651).

Pasientene ble  fulgt over en periode på 2 år, og analysen viste at de som hadde tatt et Z-medikament hadde 40% økt risiko for fraktur sammenlignet med de som ikke tok denne typen sovemedisin. Forskerne beregnet at blant pasienter med demens var risikoen for en fraktur 7% per år. Hvis pasienten tok et Z-medikament, økte denne risikoen til 10%. NNT var 36.

For hoftebrudd var risikoøkningen 59% og den absolutte risikoen økte fra 3% til 5% hvis du tok et Z-medikament. NNT var 54.

Z-medikamenter forårsaker sedasjon, noe som kan slå særlig uheldig ut blant eldre med balanseproblemer, og øker deres risiko for å falle og pådra seg beinbrudd.

Dette var ingen randomisert, kontrollert studie. Derfor kan det være underliggende konfundere som forklarer noe av forskjellene som ble observert. Uansett, ser det ut til at bruk av Z-sovemidler medfører en betydelig økning i riskoen for frakturer blant demente.

Kilder

Referanser

  1. Z' Drugs Significantly Boost Fracture Risk in Dementia Patients - Medscape - Jul 25, 2018. www.medscape.com