Nytt om legemidler

For helsepersonell

Nye legemidler på blå resept

For helsepersonell

Godkjenningsfritak biologiske legemidler

For helsepersonell

Tabletter mot skabb på blå resept

For helsepersonell

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2020/2021

For helsepersonell

Endring av finansieringsansvar

For helsepersonell

Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september

For helsepersonell

Leuprorelin - feil håndtering kan føre til manglende effekt

For helsepersonell

Bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister

For helsepersonell

Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib

For helsepersonell

Markedet for produkter med melatonin er endret

For helsepersonell

Legemiddelverket om covid-19 og legemidler

For helsepersonell

Fastleger får sikkerhetsinformasjon om legemidler i pasientjournalen

For helsepersonell

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig

For helsepersonell

Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten

For helsepersonell

Duodopa på blå resept

For helsepersonell

Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering

For helsepersonell

Nexplanon implantat: Risiko for forflytning

For helsepersonell

Fare for mangel på cefotaksim

For helsepersonell

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser

For helsepersonell

Reseptfri sildenafil 50 mg

For helsepersonell

Legemiddelverket støtter ikke nye anbefalinger fra GINA om behandling av mild astma