Nytt om legemidler

For helsepersonell

Nytt regelverk for blåreseptordningen får konsekvenser for individuell stønad

Nye legemidler kan kun gis refusjon dersom prioriteringskriteriene er oppfylt.
For helsepersonell

Mangel på valsartan - overgang til andre angiotensin II-antagonister

Salget av flere legemidler med valsartan er stanset på grunn av forurensning under produksjonen.
For helsepersonell

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler

Legemidler med varseltrekant (rød trekant) kan i mange tilfeller brukes ved bilkjøring. Samtidig kan mange legemidler uten slik varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre bil.
For helsepersonell

Nalokson er nå tilgjengelig som nesespray

Nalokson er et velkjent virkestoff som brukes som motgift ved opioidoverdoser.
For helsepersonell

Bivirkningsrapport for 2017 - hva kan vi lære?

I 2017 mottok Legemiddelverket 3724 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 46 prosent av meldingene ble klassifisert som alvorlige.
For helsepersonell

Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B

Legemiddelverket flytter pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B fra 1. juni 2018. Hensikten er å minne leger om risikoen for avhengighet ved bruk av pregabalin.
For helsepersonell

Inhalasjonspulver på byttelisten

Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek. Dette åpner for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen. På sikt bidrar dette til en betydelig prisreduksjon.
For helsepersonell

Fiasp og Tresiba - unngå forveksling

Det er rapportert tilfeller der pasienter feilaktig har brukt det hurtigvirkende måltidsinsulinet Fiasp i stedet for basalinsulinet Tresiba eller omvendt.
For helsepersonell

Esmya utredes på grunn av risiko for leverskade

Esmya (ulipristal) brukes til behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer (muskelknuter i livmoren). På bakgrunn av fem rapporterte tilfeller av alvorlig leverskade hos pasienter, der ett var fatalt, har europeiske legemiddelmyndigheter satt i gang en grundig utredning
For helsepersonell

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2017

I 2017 ble det meldt om 358 tilfeller av legemiddelmangler i Norge. Det var en kraftig økning fra 2016 da det ble meldt om 191 tilfeller.
For helsepersonell

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger.
For helsepersonell

HPV-vaksine til gutter fra høsten

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
For helsepersonell

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium)

Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes refusjon på blå resept for disse.
For helsepersonell

Endringer i blåreseptforskriften fra 1 januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes

Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler.
For helsepersonell

Unngå ibuprofen ved vannkopper

Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev.
For helsepersonell

Felleskatalogens app - last ned ny versjon!

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner.
For helsepersonell

Vitamin B12-tabletter - et godt alternativ til injeksjoner

Vitamin B12-tabletter, cyanokobalamin 1 mg (Behepan) fikk nylig markedsføringstillatelse og refunderes på blå resept fra 1. juni.
For helsepersonell

Vitamin B12 tabletter tilgjengelig

Tabletter med vitamin B12-tilskudd kan nå tilbys pasientene fremfor injeksjoner.
For helsepersonell

Eplerenon mot hjertesvikt – enklere vilkår for blå resept

Eplerenon er en aldosteronantagonist som brukes i behandlingen av hjertesvikt.
For helsepersonell

Lavere pris åpner for stønad til PCSK9-hemmere for flere

PCSK9-hemmere er monoklonale antistoffer i behandlingen av hyperkolesterolemi.
For helsepersonell

Kreftlegemidler fra blå resept til H-resept

Legemidler som brukes utenfor sykehus, men som betales av helseforetakene, kalles H-reseptlegemidler.
For helsepersonell

Bivirkninger ved HPV-vaksine

For helsepersonell

Forskrivning av virkestoff