Nytt om legemidler

For helsepersonell

Krav om autorisasjon for «gulfebervaksinatører» fjernes

For helsepersonell

Mangel på Digoxin 62,5 mikrogram

For helsepersonell

Neo-Mercazole, bivirkninger og sikkerhet

For helsepersonell

Økt risiko for hypoglykemi etter oppstart av direktevirkende antiviral behandling

For helsepersonell

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

For helsepersonell

Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren

For helsepersonell

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018

For helsepersonell

Nytt om legemidler

For helsepersonell

Nytt i Felleskatalogen

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2018/2019

For helsepersonell

Ertugliflozin har fått refusjon

For helsepersonell

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

For helsepersonell

Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)

For helsepersonell

Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek

For helsepersonell

Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

For helsepersonell

Diabetes type 2 - retningslinjene er oppdatert

For helsepersonell

Refusjon av opiumsdråper ved alvorlig diaré i livets sluttfase

For helsepersonell

Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til behandling av ADHD hos voksne

For helsepersonell

Nytt regelverk for blåreseptordningen får konsekvenser for individuell stønad

For helsepersonell

Mangel på valsartan - overgang til andre angiotensin II-antagonister

For helsepersonell

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler

For helsepersonell

Nalokson er nå tilgjengelig som nesespray

For helsepersonell

Bivirkningsrapport for 2017 - hva kan vi lære?

For helsepersonell

Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B