Nytt om legemidler

For helsepersonell

Mors vaksine beskytter også barnet i magen

For helsepersonell

Refusjon av Utrogestan og Ryeqo

For helsepersonell

Bruk av reseptfri paracetamol i Norge

For helsepersonell

Myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine

For helsepersonell

Pasientens legemiddelliste

For helsepersonell

Behandling av kronisk migrene - CGRP-hemmere

For helsepersonell

Bivirkningsmeldinger - viktig med fullstendige opplysninger

For helsepersonell

Bruk av opioider i Norge

For helsepersonell

Mavenclad og risiko for alvorlig leverskade

For helsepersonell

Nytt om legemidler

For helsepersonell

Blodsukkersenkende legemidler og helseattest

For helsepersonell

Paxlovid godkjent til behandling av covid-19

For helsepersonell

Nytt om legemidler

For helsepersonell

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser

For helsepersonell

KOBLE: nytt oppslagsverk om legemidler til barn

For helsepersonell

Revidert utgave sjekkliste for legemiddelgjennomgang

For helsepersonell

Tre nye refusjonsvedtak

For helsepersonell

Myokarditt etter koronavaksinasjon

For helsepersonell

Paracetamol - nye doseringsanbefalinger

For helsepersonell

Nye veiledere for behandling av skabb

For helsepersonell

Meldeplikt for helsepersonell

For helsepersonell

Sesonginfluensa vaksiner 2021/2022

For helsepersonell

Bivirkningsmelding etter koronavaksinasjon

For helsepersonell

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek