Nytt om legemidler

For helsepersonell

Doseringsfeil ved bruk av metotreksat

For helsepersonell

Canoderm (karbamidkrem)-riktig forskrivning på blå resept

For helsepersonell

Langtidsvirkende insulin på blå resept ved diabetes type 2

For helsepersonell

Avmedisinering - praktiske råd

For helsepersonell

Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15.07.2019

For helsepersonell

Tofacitinib i høy dose skal ikke brukes hos pasienter med risiko for venøs blodpropp

For helsepersonell

Regila på blå resept

For helsepersonell

Økt risiko for død hos pasienter som behandles med febuksostat

For helsepersonell

Sildenafil blir reseptfritt med veiledning i apotek

For helsepersonell

Krav om autorisasjon for «gulfebervaksinatører» fjernes

For helsepersonell

Mangel på Digoxin 62,5 mikrogram

For helsepersonell

Neo-Mercazole, bivirkninger og sikkerhet

For helsepersonell

Økt risiko for hypoglykemi etter oppstart av direktevirkende antiviral behandling

For helsepersonell

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

For helsepersonell

Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren

For helsepersonell

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018

For helsepersonell

Nytt om legemidler

For helsepersonell

Nytt i Felleskatalogen

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2018/2019

For helsepersonell

Ertugliflozin har fått refusjon

For helsepersonell

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

For helsepersonell

Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)

For helsepersonell

Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek

For helsepersonell

Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner