Nytt om legemidler

Kun for helsepersonell

Godkjenning av legemidler der effekten er usikker

Kun for helsepersonell

Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernet

Kun for helsepersonell

Påminnelse om å begrense bruken av fluorokinoloner

Kun for helsepersonell

Metamina ikke lenger tilgjengelig

Kun for helsepersonell

Evaluering av anbudspilot på PCSK9-hemmere

Kun for helsepersonell

SGLT2-hemmere til behandling av hjertesvikt

Kun for helsepersonell

Adrenalinpennen Emerade trekkes tilbake

Kun for helsepersonell

Når har en pasient faktisk tilgang til en ny medisin?

Kun for helsepersonell

Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2

Kun for helsepersonell

Legemiddelmangel i 2022

Kun for helsepersonell

Bivirkningsmeldinger bidrar til økt pasientsikkerhet

Kun for helsepersonell

Wegovy tilbys ikke på blå resept

Kun for helsepersonell

Konkretiserer vilkår for reservasjon mot bytte

Kun for helsepersonell

Biologiske legemidler er byttbare i apotek

Kun for helsepersonell

Vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmere tilbakeføres

Kun for helsepersonell

Bruk av Paxlovid til behandling av covid-19

Kun for helsepersonell

Nytt om refusjon 1/23

Kun for helsepersonell

Riktigere bruk av menopausal hormonterapi

Kun for helsepersonell

Nytt om refusjon

Kun for helsepersonell

Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmer på blå resept

Kun for helsepersonell

Kraftige menstruasjonsblødninger etter koronavaksiner

Kun for helsepersonell

Økende bruk av isotretinoin

Kun for helsepersonell

Nytt fra LMV om diabeteslegemidler

Kun for helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2022/2023