Nytt om legemidler

For helsepersonell

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig

For helsepersonell

Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten

For helsepersonell

Duodopa på blå resept

For helsepersonell

Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering

For helsepersonell

Nexplanon implantat: Risiko for forflytning

For helsepersonell

Fare for mangel på cefotaksim

For helsepersonell

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser

For helsepersonell

Reseptfri sildenafil 50 mg

For helsepersonell

Legemiddelverket støtter ikke nye anbefalinger fra GINA om behandling av mild astma

For helsepersonell

Informer om risiko for psykiske bivirkninger av meflokin

For helsepersonell

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2019/2020

For helsepersonell

Asantin Retard og Persantin Retard er avregistrert

For helsepersonell

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

For helsepersonell

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med ingenolmebutat

For helsepersonell

Latanoprost + timolol uten konserveringsmiddel på blå resept

For helsepersonell

Doseringsfeil ved bruk av metotreksat

For helsepersonell

Canoderm (karbamidkrem)-riktig forskrivning på blå resept

For helsepersonell

Langtidsvirkende insulin på blå resept ved diabetes type 2

For helsepersonell

Avmedisinering - praktiske råd

For helsepersonell

KUPP-kampanje om riktig bruk av opioider

For helsepersonell

Fare for fosterskade ved bruk av fingolimod

For helsepersonell

Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15.07.2019

For helsepersonell

Tofacitinib i høy dose skal ikke brukes hos pasienter med risiko for venøs blodpropp