Nytt om legemidler

For helsepersonell

Bivirkningsmelding etter koronavaksinasjon

For helsepersonell

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek

For helsepersonell

Riktig bruk av e-resept

For helsepersonell

Koronavaksiner - hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

For helsepersonell

Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept

For helsepersonell

Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz)

For helsepersonell

Nye legemidler på blå resept

For helsepersonell

Godkjenningsfritak biologiske legemidler

For helsepersonell

Tabletter mot skabb på blå resept

For helsepersonell

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2020/2021

For helsepersonell

Endring av finansieringsansvar

For helsepersonell

Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september

For helsepersonell

Leuprorelin - feil håndtering kan føre til manglende effekt

For helsepersonell

Bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister

For helsepersonell

Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib

For helsepersonell

Markedet for produkter med melatonin er endret

For helsepersonell

Legemiddelverket om covid-19 og legemidler

For helsepersonell

Fastleger får sikkerhetsinformasjon om legemidler i pasientjournalen

For helsepersonell

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig

For helsepersonell

Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten

For helsepersonell

Duodopa på blå resept