Nytt om legemidler

For helsepersonell

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger.
For helsepersonell

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium)

Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes refusjon på blå resept for disse.
For helsepersonell

Endringer i blåreseptforskriften fra 1 januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes

Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler.
For helsepersonell

Unngå ibuprofen ved vannkopper

Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev.
For helsepersonell

Felleskatalogens app - last ned ny versjon!

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner.
For helsepersonell

Vitamin B12-tabletter - et godt alternativ til injeksjoner

Vitamin B12-tabletter, cyanokobalamin 1 mg (Behepan) fikk nylig markedsføringstillatelse og refunderes på blå resept fra 1. juni.
For helsepersonell

Vitamin B12 tabletter tilgjengelig

Tabletter med vitamin B12-tilskudd kan nå tilbys pasientene fremfor injeksjoner.
For helsepersonell

Eplerenon mot hjertesvikt – enklere vilkår for blå resept

Eplerenon er en aldosteronantagonist som brukes i behandlingen av hjertesvikt.
For helsepersonell

Lavere pris åpner for stønad til PCSK9-hemmere for flere

PCSK9-hemmere er monoklonale antistoffer i behandlingen av hyperkolesterolemi.
For helsepersonell

Kreftlegemidler fra blå resept til H-resept

Legemidler som brukes utenfor sykehus, men som betales av helseforetakene, kalles H-reseptlegemidler.
For helsepersonell

Bivirkninger ved HPV-vaksine

For helsepersonell

Forskrivning av virkestoff

For helsepersonell

Varsler på legemiddelverket

Varsler fra Legemiddelverket vises i legens journalsystem når det er behov for det.
For helsepersonell

Biotilsvarende legemidler

Biotilsvarende legemidler har samme effekt, men er betydelig billigere enn originalene!
For helsepersonell

Medisinsk cannabis

Helsedirektoratet kan nå godkjenne medisinsk bruk av cannabis
For helsepersonell

Ticragrelor på blå resept

Utvidet indikasjonsområde for tikagrelor etter hjerteinfarkt.
For helsepersonell

Klopidogrel på blå resept

For helsepersonell

Penicillin til barn

Penicillin smaker vondt, og det kan være en kamp å få medisinen i barnet ditt
For helsepersonell

Cytostatika - sikker håndtering

Ved administrering av cellegifter hjemme er god kunnskap om medikamentene nødvendig.
For helsepersonell

Safinamid - ikke forhåndsgodkjent refusjon

Safinamid - avslag på forhåndsgodkjent refusjon
For helsepersonell

Posakonazol - ikke byttbart

Posakonazol tabletter og mikstur er ikke byttbare