Nytt om legemidler

For helsepersonell

Tre nye refusjonsvedtak

For helsepersonell

Myokarditt etter koronavaksinasjon

For helsepersonell

Paracetamol - nye doseringsanbefalinger

For helsepersonell

Nye veiledere for behandling av skabb

For helsepersonell

Meldeplikt for helsepersonell

For helsepersonell

Sesonginfluensa vaksiner 2021/2022

For helsepersonell

Bivirkningsmelding etter koronavaksinasjon

For helsepersonell

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek

For helsepersonell

Riktig bruk av e-resept

For helsepersonell

Koronavaksiner - hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

For helsepersonell

Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept

For helsepersonell

Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz)

For helsepersonell

Nye legemidler på blå resept

For helsepersonell

Godkjenningsfritak biologiske legemidler

For helsepersonell

Tabletter mot skabb på blå resept

For helsepersonell

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept

For helsepersonell

Sesonginfluensavaksiner 2020/2021

For helsepersonell

Endring av finansieringsansvar

For helsepersonell

Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september

For helsepersonell

Leuprorelin - feil håndtering kan føre til manglende effekt

For helsepersonell

Bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

For helsepersonell

Nytt bivirkningsregister

For helsepersonell

Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib