Nytt om legemidler

For helsepersonell

Screening av idrettsutøvere

Mye ressurser brukes på å identifisere idrettsutøvere med skjult hjertesykdom, men hvor god er disse testene?
For helsepersonell

Lavdose salisylat og risiko for intrakranial blødning

Hva er risikoen for intrakraniell blødning når pasienten bruker forebyggende behandling med lavdose salisylat?
For helsepersonell

E-sigaretter – hjelp til røykeslutt eller starten på et nytt problem?

Elektroniske sigaretter har blitt svært populære på kort tid, og er en metode som hjelper tradisjonelle tobakksrøykere bort fra sigarettbruk.
For helsepersonell

Når er blodtrykket for høyt?

Hvor intensivt bør blodtrykket behandles blant pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom og hypertensjon?
For helsepersonell

Glutenfritt er ikke alltid glutenfritt

Pasienter med cøliaki må holde en streng glutenfri kost. Men hvor mye kan man stole på at det man får i seg, er glutenfritt?
For helsepersonell

Hva er risikoen med å vente med appendikektomi ved akutt appendisitt?

Hva er konsekvensen av å utsette operasjonen for akutt appendisitt med inntil 24 timer hos pasienter med det som oppfattes som ukomplisert appendisitt.
For helsepersonell

Z-sovemidler øker frakturrisikoen blant demente

Forskrivning av sovemidler som zolpidem og zopiklon for å behandle søvnproblemer hos demente, øker riskoen for frakturer i denne gruppen.
For helsepersonell

En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner?

Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene.
For helsepersonell

Depresjon som bivirkning

En lang rekke medikamenter har depresjon som en mulig bivirkning. Data fra en amerikansk studie tyder på at dette kan være en viktig årsak til depresjon.
For helsepersonell

Høyt blodtrykk

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Ideelt sett skal blodtrykket ligge under 140/90, men dette er ingen absolutt grense. Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer.
For helsepersonell

Mulige komplikasjoner til høyt blodtrykk

Et ubehandlet høyt blodtrykk representerer en fare for fremtidig utvikling av hjerneslag, hjerteinfarkt, nyreskader og andre organskader som følge av økt åreforkalkning.
For helsepersonell

Årsaker til høyt blodtrykk

Hos de aller fleste finnes ingen klar årsak til hvorfor de har fått høyt blodtrykk. Bare hos 5-10% finner man en underliggende årsak.
For helsepersonell

Undersøkelser ved høyt blodtrykk

Den viktigste undersøkelsen er målinger av blodtrykket. Det kan gjøres på legekontoret, hjemme av deg selv eller som 24 timers automatisk blodtrykksmåling.
For helsepersonell

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er for mange minst like god behandling av høyt blodtrykk som medisiner. Og så hjelper det mot mange andre sykdommer og plager, og det gir velvære dersom man finner en passende treningsform.
For helsepersonell

Egenbehandling av høyt blodtrykk

For å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom bør så mange som mulig av risikofaktorene fjernes eller begrenses. Det kan du gjøre noe med selv.
For helsepersonell

Medikamentell behandling av høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk behandles med livsstilsendringer og eventuelt blodtrykkssenkende legemidler av ulike typer.
For helsepersonell

Akutte hendelser ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er vanligvis en kronisk tilstand. En sjelden gang kan blodtrykket akutt bli svært høyt, og det oppstår en livstruende situasjon.
For helsepersonell

24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling

Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, utstyres du med apparatur for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket over 24 timer.
For helsepersonell

Mener fastleger har bra kunnskap om hodepine hos barn

- Undersøkelser av kvaliteten på fastlegers arbeid viser at det stort sett står bra til, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Han kjøper ikke Tine Pooles uttalelser om at det er lite kunnskap blant fastleger om migrene hos barn blant norske fastleger.
For helsepersonell

Screening for kolorektal kreft

I Norge pågår planlegging av et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft med mulig start i 2019. I Danmark har man kommet et skritt lengre.
For helsepersonell

Epilepsioperasjon

Alle pasienter med epilepsi som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter behandlingsforsøk med to relevante antiepileptika, bør henvises for utredning med tanke på epilepsioperasjon.
For helsepersonell

Nalokson er nå tilgjengelig som nesespray

Nalokson er et velkjent virkestoff som brukes som motgift ved opioidoverdoser.
For helsepersonell

Cannabis øker risikoen for psykose

Skal bruk av cannabis legaliseres? En kanadisk studie styrker mistanken om at bruk av cannabis blant ungdommer kan øke risikoen for senere utvikling av psykose.
For helsepersonell

- For lite kunnskap om migrene hos barn

Både foreldre, lærere, og allmennleger har for lite kunnskap om migrene hos barn, ifølge allmennlege og hodepineekspert Tine Poole.