Nyhetsartikkel

Alvorlig ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere

Det er meldt om alvorlige og livstruende tilfeller av diabetisk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere ved diabetes type 2.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

I mange tilfeller utviklet pasientene ketoacidose selv om blodsukkeret bare var moderat forhøyet.

SGLT2-hemmere er en ny gruppe blodsukkersenkende legemidler. Midlene virker ved å hemme natrium-glukose-kotransporter-2 i nyrene. Dette fører til redusert reabsorpsjon og dermed økt utskillelse av glukose i urinen. Virkningen er uavhengig av insulin.

Det er ikke avklart hvilken mekanisme som fører til ketoacidose. Noen av pasientene som utviklet ketoacidose hadde diabetes type 1 og brukte SGLT2-hemmer utenfor godkjent indikasjon. Europeiske legemiddemyndigheter vurderer nå sikkerheten av SGLT2-hemmere i lys av de meldte tilfellene.

I Norge markedsføres følgende SGLT2-hemmere: Dapagliflozin (Forxiga), dapagliflozin/ metformin (Xigduo) og empagliflozin (Jardiance).

Symptomer på ketoacidose

Kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, acetonlukt, forvirring, uttalt slapphet og døsighet.

Råd til leger:

  • SGLT2-hemmere skal bare brukes ved diabetes type 2
  • Bruk fortrinnsvis blodsukkersenkende legemidler med avklart sikkerhetsprofil
  • Informer pasienten om symptomer på acidose
  • Be pasienten søke øyeblikkelig legehjelp ved tegn på ketoacidose
  • Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere og har symptomer på acidose selv om blodsukkeret er normalt

Metformin er førstevalget når pasienter med diabetes type 2 trenger medikamentell blodsukkersenkende behandling. Legemiddelverket anbefaler at leger fortrinnsvis velger blodsukkersenkende legemidler der sikkerhet ved bruk er undersøkt i langtidsstudier.