Nyhetsartikkel

Anbefalte hormonelle prevensjonsmetoder

Legemiddelverket anbefaler kvinner å velge langtidsvirkende hormonell prevensjon som p-stav eller hormonspiral.

Legemiddelverket anbefaler kvinner å velge langtidsvirkende hormonell prevensjon som p-stav eller hormonspiral. Disse prevensjonsmidlene gir svært god beskyttelse mot graviditet. Ettersom de ikke inneholder østrogen, gir de heller ikke økt risiko for blodpropp. Dersom kvinner ønsker å bruke en pille, er rådet å velge en østrogenfri p-pille som heller ikke gir økt risiko for blodpropp.1

Legemiddelverkets anbefaling for kvinner som skal begynne med hormonell prevensjon

1. Langtidsvirkende prevensjonsmidler som spiral og p-stav

Hormonspiral og p-stav gir svært god beskyttelse mot graviditet, gir ikke økt risiko for blodpropp og er aktuelle prevensjonsmidler for mange kvinner. Ved valg av p-stav skal implantatet plasseres rett under huden på innsiden av den ikke-dominante overarmen. Implantatet skal settes inn over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen på humerus og 3-5 cm fra fordypning mellom biceps- og tricepsmuskelen.2 Implantater som ikke kan palperes skal bare fjernes av helsepersonell som har erfaring med dette.

2. En østrogenfri p-pille

P-piller uten østrogen gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men gir noe oftere blødningsforstyrrelser enn kombinasjonspiller.

3. Kombinasjonspiller (p-piller med østrogen)

Kombinasjonspiller med østrogen kan være et alternativ for kvinner som ønsker god blødningskontroll og som ikke har kontraindikasjoner mot prevensjon med østrogen.3 Alle p-piller med østrogen gir økt risiko for blodpropp. Kvinner som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel eller en p-pille med østrogen og norgestimat siden disse kombinasjonene gir minst økt risiko for blodpropp.1

Antall kvinner som fikk ulike typer prevensjon i årene 2015-2020

Prevensjonsmidler 2015-2020

Virketiden for hormonspiral er inntil 3-6 år, mens virketiden for p-stav er inntil 3 år. Antallet kvinner som til enhver tid bruker disse langtidsvirkende prevensjonsmidlene er derfor langt høyere enn det figuren viser. Kilde: Reseptregisteret og Grossistbasert legemiddelstatistikk

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/anbefalte-hormonelle-prevensjonsmidler legemiddelverket.no
  2. https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2000-03543.pdf www.legemiddelsok.no
  3. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/R%C3%A5d%20til%20helsepersonell/P-piller/Sjekkliste_forskrivere_norsk_110618.pdf legemiddelverket.no