Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre ved akutt koronarsyndrom

Produsenten har valgt å trekke Dispril (acetylsalisylsyre 300 mg oppløselig tabletter) fra det norske markedet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Acetylsalisylsyre 300 mg inngår som del av standardbehandling av akutt koronarsyndrom i nasjonale retningslinjer, Norsk legemiddelhåndbok og mange lokale prosedyrer og metodebøker. I Norge har det vært tradisjon for å bruke Dispril 300 mg løselig tablett, selv om produktet aldri har hatt en slik godkjent indikasjon.

Vi minner om at det er dosen på minst 300 mg acetylsalisylsyre og ikke legemiddelformen som er avgjørende for å oppnå rask platehemming. Mulige alternativer er én tablett Aspirin 500 mg eller fire tabletter Albyl-E 75 mg, som skal tygges eller knuses før de svelges med vann.

Helseforetak og legevakter har gjennom søknad om godkjenningsfritak skaffet seg en fullgod erstatning i form av Disprin – soluble tablets 300 mg.