Nyhetsartikkel

ADHD: Utredning, behandling og oppfølging

Helsedirektoratet har nylig publisert Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse1

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utredning

Utredning av pasienter med mistanke om ADHD begynner ofte hos fastlege eller helsesøster, men spesialisthelsetjenesten skal sette endelig diagnose og vurdere hvilke tiltak den enkelte pasienten har mest nytte av.

Legemidler ved ADHD – oppstart skal gjøres i spesialisthelsetjenesten

I Norge er metylfenidat mest brukt. Effekten av sentralstimulerende midler kommer raskt og det er ofte mulig å vurdere effekt og bivirkninger etter tre til fire uker. Utprøving av atomoksetin krever seks til åtte uker.

Legemidler ved ADHD – fastlegen kan ofte følge opp behandlingen

Pasienter som bruker ADHD-medisin bør undersøkes minst to ganger i året:

  • Tar pasienten medisinen som avtalt?
  • Har medisinen fortsatt effekt? Ved tvil bør medisinen seponeres en periode
  • Har pasienten bivirkninger?
  • Følg høyde/vekt hos barn og unge
  • Følg puls (og blodtrykk hos voksne) ved bruk av sentralstimulerende legemidler

Fastlegen kan skrive resept på sentralstimulerende legemidler dersom behandlingen er initiert av spesialist (eller LIS-lege) i barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi. Fastlegen må føre opplysninger om dette på resepten. Det er ikke lenger nødvendig med egen tillatelse fra Fylkeslegen.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse. IS-2062. Oslo: Helsedirektoratet, 2014 helsedirektoratet.no