Nyhetsartikkel

Advarsel mot daglig bruk av metotreksattabletter – bedre merking av emballasje

Legemiddelverket håper bedre merking kan redusere forekomsten av overdoseringer

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

De siste ti årene er det meldt 20 mistenkte bivirkninger med dødelig utgang av metotreksattabletter i Norge. I 2013 ble det meldt om to dødsfall der pasientene feilaktig hadde tatt tablettene hver dag i stedet for en dag i uken.

Pfizer og Teva markedsfører metotreksattabletter i Norge. Etter initiativ fra Legemiddelverket har de endret teksten på emballasjen som nå får følgende påskrift i rødt:

  • ADVARSEL: Doseres 1 gang i uken. Daglig bruk kan gi alvorlig forgiftning.

  • Pfizer vil levere sine tabletter i blisterpakninger der hvert brett merkes med tilsvarende advarsel i rød skrift.

    Legemiddelverket håper bedre merking av emballasjen med en tydelig advarsel mot daglig bruk kan redusere forekomsten av overdoseringer. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) vil bli informert om det nasjonale tiltaket for å gjøre bruken av legemiddelet sikrere.

    Metotreksattabletter brukes ved behandling av inflammatoriske leddsykdommer og psoriasis. I 2014 fikk vel 25 000 norske pasienter slik behandling. Tablettene skal brukes som én fast ukentlig dose. Det er vanlig å forskrive 1 mg folsyre hver av de andre ukedagene. Daglig bruk av metotreksat gir alvorlig forgiftning med benmargssuppresjon og risiko for gastrointestinal blødning.