Nyhetsartikkel

Alvorlig bradykardi ved samtidig bruk av amiodaron og nye legemidler mot hepatitt C

Det er meldt om åtte tilfeller av alvorlig bradykardi eller hjerteblokk hos pasienter som har brukt amiodaron sammen med nye legemidler mot hepatitt C1

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Pasientene har brukt amiodaron sammen med Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) eller Sovaldi (sofosbuvir) i kombinasjon med Daklinza (daklatasvir). Seks av tilfellene oppstod det første døgnet av behandlingen. De to siste tilfellene oppstod innen 12 dager. En pasient fikk hjertestans og døde, mens to trengte pacemaker.

Råd til leger

  • Bruk av amiodaron til pasienter som behandles med Harvoni eller Sovaldi i kombinasjon med Daklinza, bør kun skje når andre legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser ikke kan brukes
  • Pasienter som allerede bruker amiodaron må følges nøye ved oppstart med de nye hepatitt C-legemidlene. Amiodaron har svært lang halveringstid og pasienter som har brukt legemidlet de siste månedene må også følges nøye
  • Pasienten må informeres om risiko for bradykardi og hjerteblokk og rådes til straks å kontakte lege ved langsom puls, svimmelhet eller besvimelse
  • Vær oppmerksom på at betablokkere og kalsiumblokkere kan forverre eventuell bradykardi

Mekanismen bak bivirkningene er ikke kjent, men europeiske legemiddelmyndigheter vurderer sammenhengen som sannsynlig.

Det er sendt ut "Kjære helsepersonell"-brev til hjertespesialister og leger som behandler hepatitt C. Preparatomtalen og pakningsvedlegget vil bli oppdatert med den nye informasjonen.

Kilder

Referanser

  1. EMA recommends avoidance of certain hepatitis C medicines and amiodarone together. European Medicines Agency 24.04.2015. www.ema.europa.eu