Nyhetsartikkel

Antibiotika-varsler i EPJ

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikasresistens i helsetjenesten (2015) har som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020. Om lag 80 prosent av forskrivningen til human bruk skjer i allmennpraksis.

Makrolider og kinoloner er svært resistensdrivende. Med mål om å redusere bruken har Legemiddelverket, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP), laget varsler på disse legemidlene.

Varsler

Erytromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier.Akutte øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.

Ciprofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier.Følg rådene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ciprofloksacin bør kun brukes ved godkjent indikasjon ifølge retningslinjene, eller når dyrkningssvar viser at mikroben kun er følsom for ciprofloksacin.

Varslene vil være synlige i Felleskatalogens elektroniske utgave og legenes EPJ systemer i seks måneder.

Kilder

Referanser

  • Helse- og omsorgsdepartementet. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Oslo 2015.