Nyhetsartikkel

Attentin (deksamfetamin) på blå resept

ADHD-middelet Attentin har fått forhåndsgodkjent refusjon hos barn og ungdom.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fra 1. desember 2015 har Attentin forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av ADHD hos barn og ungdom i alderen 6 til og med 17 år. Det er en forutsetning at pasienten ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tidligere behandling med metylfenidat.

Attentin har fått markedsføringstillatelse basert på veletablert medisinsk bruk i minst ti år innenfor EØS-området. Legemiddelverket har vurdert at Attentin er kostnadseffektiv sammenlignet med lisdeksamfetamin (Elvanse) og uregistrert deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine).

Råd til leger

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter i alderen 6 til og med 17 år

  • Attentin kan skrives direkte på blå resept (§2) til pasienter med ADHD frem til fylte 18 år.

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter over 18 år

  • Legen kan etter en samlet vurdering forskrive Attentin utenfor godkjent indikasjon («off label») til pasienter over 18 år
  • At pasienten er eldre enn 18 år er ikke grunn til å velge ett av de uregistrerte legemidlene med deksamfetamin (som Metamina og Dexamfetamine) i stedet for Attentin
  • For pasienter over 18 år kan legen søke HELFO om individuell stønad (§3a) for Attentin. HELFO krever normalt at pasienten har forsøkt Ritalin kapsler eller andre depotformuleringer av metylfenidat
  • Hvis pasienten allerede har et vedtak for Metamina eller Dexamfetamine, gjelder dette automatisk for Attentin

Bruk av uregistrerte legemidler med deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine)

  • Godkjenningsfritak på Metamina eller Dexamfetamine som allerede er innvilget er fortsatt gyldig
  • Dersom det foreligger en særlig medisinsk grunn for å bruke Metamina eller Dexamfetamine, kan legen søke om godkjenningsfritak og individuell stønad. Legen må forklare hvorfor pasienten ikke kan bruke godkjent legemiddel (Attentin)
  • At pasienten er over 18 år er ingen begrunnelse for å velge et annet legemiddel enn Attentin