Nyhetsartikkel

Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen Gardasil

Legemiddelverket har siden oppstart av HPV-vaksinering i 2009 mottatt knappe 600 bivirkningsmeldingener.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Siden 2009 har 150.000 norske jenter fått HPV-vaksinen Gardasil. Legemiddelverket har mottatt 589 bivirkningsmeldinger. 39 av disse er klassifisert som alvorlige.

Alvorlige bivirkninger er hendelser som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinen.

Vanlige bivirkninger

De vanligste meldte bivirkningene er hevelse og ømhet der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Allergiske reaksjoner forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten-besvimelser (med eller uten kramper og hyperventilering) er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt.

HPV-vaksiner og bivirkninger fra det autonome nervesystemet

Den danske Sunhedsstyrelsen har fått en rekke meldinger om mulig sammenheng mellom HPV-vaksinen og symptomer på autonom dysfunksjon. Pasientene har rapportert om symptomer som blodtrykksfall, svimmelhet, slapphet og stigende hjertefrekvens når de reiser seg. Noen tilfredsstiller kriteriene for POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome).

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har nå startet en formell gjennomgang for å avklare om bruk av HPV-vaksiner gir økt risiko for POTS og CRPS (complex regional pain syndrome).

Det er meldt om tilfeller som kan dreie seg om autonom dysfunksjon også i Norge og ett tilfelle av mulig POTS. Disse tilfellene undersøkes videre av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. Vi oppfordrer helsesøstre og leger til å melde mistenkte bivirkninger av vaksinen.

Les mer hos Statens legemiddelverk.