Nyhetsartikkel

Brintellix (vortioksetin) på blå resept

Brintellix har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av depresjon

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Refusjonsvilkår:

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Årsaken til bruk av vortioksetin skal dokumenteres i journalen.