Nyhetsartikkel

Bruk av inhalasjonskortikosteroider ved KOLS øker risikoen for lungebetennelse

Lungebetennelse er en vanlig bivirkning når pasienter med KOLS behandles med inhalasjonskortikosteroider (ICS).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mellom en og ti prosent av KOLS-pasienter som bruker disse legemidlene rammes. Det er ikke dokumentert forskjell i risiko mellom de ulike legemidlene på markedet.

Dette er konklusjonene etter at europeiske legemiddelmyndigheter har gått gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon.

Legemiddelverket understreker at gevinsten ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon fortsatt er større enn risikoen. Hos pasienter med alvorlig KOLS og forverringer kan kombinasjonsmidler med langtidsvirkende adrenerge beta-2-reseptoragonister og ICS bidra til bedre lungefunksjon, bedre livskvalitet og færre forverringer.

Informasjon til leger

  • Inhalasjonskortikosteroider øker risikoen for lungebetennelse hos pasienter med KOLS, og risikoen er lik for alle de aktuelle legemidlene
  • Sykdomsbildet ved lungebetennelse kan ligne forverringer av KOLS (feber og frysninger, økt slimproduksjon, endret farge på slimet, mer hoste eller økt tungpust)
  • Pasienter bør informeres om at de skal kontakte lege ved symptomer som kan tyde på lungebetennelse.