Nyhetsartikkel

Dårlig kvalitet på muntlig legemiddelreklame

Viktig sikkerhetsinformasjon utelates ofte i muntlig legemiddelreklame. Det er legemiddelverkets konklusjon etter flere års inspeksjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I årene 2007–2013 var Legemiddelverket til stede på 79 møter, de fleste på allmennlegekontorer. Bare i 23 % av presentasjonene var informasjonen tilfredsstillende1. Vanlige mangler i industriens presentasjoner var ubalansert informasjon om nytte og risiko og mangelfull informasjon om refusjon.

Resulatet av inspeksjoner:

ÅrAntall inspeksjonerPresentasjoner med feil og manglerType feil og mangler*
2007 – 20137961Ubalansert informasjon om nytte-risiko: 41
Mangelfull informasjon om refusjon: 23
Markedsføring utenom godkjent indikasjon: 8

*I noen tilfeller var det flere typer feil i samme presentasjon.

Ubalansert markedsføring kan bidra til svekket pasientsikkerhet. For at pasientene skal få god behandling er det viktig at legen vurderer nytte-risikoforholdet korrekt.

Hensikten med reklametilsyn er å kontrollere at informasjonen som gis er balansert. Indikasjon, advarsler og forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, bivirkninger og refusjonsregler skal omtales på en slik måte at legene får et riktig bilde av nytte og risiko ved legemidlet. Legemiddelfirmaer som bryter regelverket kan få forbud mot reklame i kortere eller lengre tid.

Legemiddelverket vil bruke mer ressurser til overvåking av reklamen, men ansvaret ligger til syvende og sist hos det enkelte legemiddelfirma og bransjen som helhet. Vi vil også publisere tilsynsrapportene på legemiddelverket.no

Kilder

Referanser

  1. Madsen S, Jerkø B. Sviktende kvalitet på muntlig legemiddelreklame. Tidsskrift for Den norske Legeforening 2015; 135: 110 – 1. tidsskriftet.no