Nyhetsartikkel

Departementet er enig i at reklame for Symbicort må stanses

Legemiddelverket påla AstraZeneca å stanse ulovlig markedsføring av Symbicort. Firmaet klaget vedtaket inn for Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet opprettholder vedtaket.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

AstraZeneca hevdet i reklame for Symbicort at legemiddelet ga mindre eksaserbasjoner og mindre forekomst av lungebetennelser enn Seretide. Dette var basert på resultater fra en registerstudie (Pathosstudien).

Legemiddelverket konkluderte med at påstandene ga et overdrevet bilde av legemidlets medisinske verdi og krevde at AstraZeneca sluttet å bruke påstandene i markedsføringen.

Påstandene i reklamen var trukket lenger enn det originalforfatteren i Pathosstudien selv hadde gjort og var ikke egnet til å fremme rasjonell legemiddelbruk.

AstraZeneca klaget på vedtaket. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet avgjort at Legemiddelverkets vedtak opprettholdes. Departementet slår fast at AstraZeneca ikke kan benytte påstander om at Symbicort gir mindre eksaserbasjoner eller mindre forekomst av lungebetennelser enn Seretide i reklame for Symbicort, basert på resultatene fra Pathosstudien. Påstandene er ikke nøkterne og saklige, men gir et misvisende og overdrevet bilde av legemiddelets egenskaper og medisinske verdi.