Nyhetsartikkel

EPJ-løftet lager ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene

EPJ-løftet er et program som ledes av Helsedirektoratet i nært samarbeid med Legeforeningen og EPJ leverandørene. Målet er å levere nyttig funksjonalitet i journalsystemet som gir bedre arbeidsflyt for lege og helsesekretær1.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Programmet er et felles løft; ny funksjonalitet blir tilgjengelig i alle de tre journalsystemene. Det er en referansegruppe av engasjerte allmennleger som gir innspill til hva slags funksjonalitet som skal utvikles. Prosjektet finansieres gjennom normaltarifforhandlingene1. Budsjettet for perioden 2014 til 2016 er 34 millioner kroner.

Funksjonalitet som utvikles

 • Digitale tjenester mellom fastlege og pasient
 • Elektronisk overføring av fastlegejournal
 • Standardiserte mappingtabeller for Norsk laboratoriekodeverk
 • Meldingsovervåking
 • Enklere og brukervennlige driftsløsninger
 • Legemiddelbehandling
 • Rapportering:
  • Arbeidslister og rapporter for bruk i praksis
  • Praksisprofiler
  • Integrasjon mot veiledere og maler
 • Vertøy for legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming

Når endringer i pasientens legemidler skjer på et annet nivå i helsevesenet, får fastlegen informasjonen tilsendt i fritekstformat. For fastlegen blir det derfor en stor manuell jobb å holde legemiddellisten (LIB) oppdatert. En grov beregning viser at fastlegen bruker mellom 1,5 og 3 timer per uke på dette arbeidet. Derfor blir ofte samstemming utsatt eller ikke gjort. Studier har vist at fastlegenes lister er feil i 40 – 90 % av tilfellene1. Samstemmingsverktøyet vil gjøre denne jobben lettere for legen2.

Verktøy for samstemming av legemiddellisten mellom epikriser og EPJ har stått øverst på ønskelisten til norske fastleger. Verktøyet er nå klart til bruk i fastlegenes journalsystemer.

Kom i gang med samstemmingsverktøyet

I verktøyet kan legen sammenligne LIB i epikrisen med LIB i eget EPJ. Verktøyet stiller opp legemidler med samme virkestoff (ATC-kode) på samme linje og angir produktnavn, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde. Det gjør det raskt og enkelt for legen å legge til nye legemidler, justere doser og fjerne seponerte legemidler i henhold til epikrisen.

En slik oppdatering bør likevel følges opp med legemiddelsamstemming i samtale med pasienten i neste konsultasjon. En virkelig legemiddelsamstemming er utført når lege og pasient sammen har gjennomgått LIB. Pasienten skal bekrefte, korrigere og supplere opplysningene, og den samstemte LIB skal dokumenteres i journalen. Legen skal dessuten skrive ut et nytt eksemplar av LIB til pasienten.

Kom i gang

På nettsiden til Norsk forening for allmennmedisin finner du enkle instruksjonsvideoer om temaet:
www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet/

Kilder

Referanser

 1. Østigaard SR. Viktig og nødvendig EPJ-løft. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 21: 135. tidsskriftet.no
 2. Verktøy for hjelp til samstemming av legemiddel-lister i EPJ. Legeforeningen.no. April 2013 legeforeningen.no
 3. EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling. ehelse.no. Sist oppdatert 12.08.2015 ehelse.no