Nyhetsartikkel

Erfaringer med rotavirusvaksine (Rotarix)

Vaksinasjon mot rotavirusinfeksjon ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det første året fikk nesten 50 000 barn minst én dose av vaksinen. Det er ikke meldt om nye eller uventede bivirkninger, og det er ingen grunn til å endre gjeldende anbefalinger for bruk.

I Norge benyttes Rotarix som består av levende, svekket virus.1 Første dose gis per os ved seks ukers alder og andre dose ved 12 ukers alder.

Meldte bivirkninger

Det er mottatt 385 meldinger om mistenkte bivirkninger. 36 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige fordi barnet ble lagt inn på sykehus.

De vanligste bivirkningene er diaré og oppkast/gulping, magesmerter/luftplager, nedsatt appetitt, gråt, uro, utslett og feber.

Tarminvaginasjon

Tarminvaginasjon er en kjent, men sjelden bivirkning etter vaksinering mot rotavirus (1–6 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte). Det første året ble det meldt om tre tilfeller i Norge. I to av tilfellene kunne det utelukkes en sammenheng med vaksinen.

Risikoen for tarminvaginasjon er størst en uke etter vaksinering. Vær oppmerksom dersom spedbarnet får sterke magesmerter, oppkast eller blodig avføring.

Kilder

Referanser

  1. Preparatomtale Rotarix. European Medicines Agency. www.ema.europa.eu