Nyhetsartikkel

Felles elektronisk legemiddelliste

Arbeidet med en felles elektronisk legemiddelliste er igang.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Selv med dagens e-resept og kjernejournal har ikke leger og sykehus god nok oversikt over pasientens legemiddelbruk. Helsemyndighetene jobber derfor med en målsetting om å utvikle en felles elektronisk legemiddelliste som gir oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk i sanntid. En slik liste vil forenkle legemiddelsamstemming og legge til rette for legemiddelgjennomgang med elektronisk beslutningsstøtte.

I første omgang utredes det hvilke behov som kan dekkes med utgangspunkt i e-resept og kjernejournal innenfor en tidshorisont på tre til fem år. Helsedirektoratet leder utredningen og skal levere forslag til løsning i januar 2016. For å lykkes er det viktig at e-resept tas i bruk på alle sykehus og i sykehjem.

I et lengre perspektiv inngår en felles elektronisk legemiddelliste i arbeidet med «Én innbygger – én journal».

Medisinliste

Inntil en elektronisk liste er på plass må behandlere i stor grad basere seg på pasientens opplysninger om eget legemiddelbruk. Alle pasienter bør derfor ha med seg en oppdatert papirliste og vise denne fram på sykehus, hos fastlege og på apotek.