Nyhetsartikkel

Flere legemidler på H-resept

Legemidler som brukes utenfor sykehus, men som betales av helseforetakene, kalles H-reseptlegemidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ordningen med H-resept ble innført i 2006 og er senere utvidet flere ganger. Nå er flere legemidler flyttet fra blå resept til H-resept.

Fra 1. januar 2016 utvides H-reseptordningen med følgende legemidler

LegemiddelgruppeVirkestoff (produktnavn)
Hepatitt Csimeprevir (Olysio), daklatasvir (Daklinza), sofosbuvir (Sovaldi), dasabuvir (Exviera), sofosbuvir og ledipasvir (Harvoni), ombitasvir, paritaprevir og ritonavir (Viekirax)
Anemierytropoietin (Eprex, NeoRecormon, Retacrit), darbepoetin alfa (Aranesp), metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (Mircera)
Veksthormonersomatropin (Genotropin, Humatrope, Norditropin NordiFlex, Norditropin SimpleXx, NutropinAq, Omnitrope, Saizen, Zomacton) mecasermin (Increlex)
Blodkoagulasjonsfaktorerhumant fibrinogen (Riastap) koagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjon (Confidex, Octaplex, prothromplex) koagulasjonsfaktor VIII (Advate, Helixate NexGen, Kogenate, Novoeight, Nuwiq, Octanate, ReFacto AF) faktor VIII-inhibitor bypass-aktivitet (Feiba) koagulasjonsfaktor IX (Immunine, Octanine) von Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjon (Haemate, Wilate) koagulasjonsfaktor XIII (Cluvot) eptacog alfa (aktivert) (NovoSeven) nonacog alfa (BeneFix) von Willebrands faktor (Willfact 1000 IE) katridekakog (NovoThirteen)
Immunstimulerendefilgrastim (Neupogen, Nivestim, Tevagrastim, Zarzio) pegfilgrastim (Neulasta) lipefilgrastim (Lonquex)

Fra før omfatter ordningen visse legemidler til behandling av revmatiske lidelser, multippel sklerose og kreft.

H-reseptlegemidlene er kostbare og skrives i hovedsak ut av leger i spesialisthelsetjenesten. Ordningen gjør det mulig å få rabatt gjennom anbud, noe som ikke har vært mulig for legemidler på blå resept.

Vilkår for H-reseptlegemidler

  • Legemidlene kan bare skrives ut av sykehusleger i helseforetak, leger ved private sykehus som har avtale med regionale helseforetak og avtalespesialister som er godkjent av regionale helseforetak
  • Det er ikke mulig å få støtte fra Folketrygden eller blåreseptordningen for H-reseptlegemidler uansett hvilken sykdom de skal brukes mot
  • Pasientene betaler ingen egenandel

Hva betyr utvidelsen av H-reseptordningen for pasientene?

Det vil være en overgangsordning som sikrer at pasienter som allerede har startet behandling kan benytte blåresepter skrevet ut før 1. januar 2016 så lenge de er gyldige. Blåresepten vil da fungere som en H-resept og apotekene vil ikke kreve egenandel av pasienten. Ved behov for nye resepter vil det bare være sykehusleger og avtalespesialister som kan skrive ut H-reseptlegemidler. Pasientene kan hente ut legemidlet på valgfritt apotek, uten egenandel.

Se forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus for fullstendig oversikt: lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-12-646 (2016-01-07)