Nyhetsartikkel

Forbedring av egen praksis? Meld deg på SKILs kurs i legemiddelgjennomgang

Legemiddelgjennomgang er et nyttig og nødvendig tiltak for å øke kvalitet og pasientsikkerhet på norske legekontor.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) er etablert og eies av Legeforeningen. De utvikler prosjekter som skal forbedre kvalitet og pasientsikkerhet på norske legekontor.

Fastlegene har gjennom forskrift fått ansvar for å gjennomføre legemiddelgjennomgang (LMG) for pasienter som bruker flere enn tre legemidler. Arbeidet honoreres med takst 2ld i Normaltariffen. Legemiddelverket laget «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang» som et beslutningsstøtteverktøy for fastlegene1. SKIL har i samarbeid med Legemiddelverket laget kurs i LMG basert på Sjekklisten. Kurset er bygget opp som en kombinasjon av tre e-læringsmoduler etterfulgt av tre smågruppemøter med tilsvarende tema.

De tre temaene er

  • Bruk av sjekklisten for legemiddelgjennomgang
  • Eldre og legemidler
  • Antikoagulasjonsbehandling

Deltagerne installerer programvaren «Medrave» som gir uttrekk av kvalitetsindikatorer fra eget EPJ (elektronisk pasientjournal) og identifiserer risikopasienter som kan ha nytte av LMG. Gjennomført kurs godkjennes som et 15 timers emnekurs til spesialiteten i allmennmedisin.

Sjekklisten har blitt godt mottatt av helsetjenesten og er til nå distribuert i mer enn 12.000 eksemplarer. Vel 100 leger er godt i gang med gjennomføringen av kurset og foreløpig evaluering er svært positiv. Du kan lese mer om SKIL-kurset i LMG og melde deg og din smågruppe på kurset hos skilnet.no

Kilder

Referanser

  1. Tidsskriftet 15/2014 - Ny sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Last ned eller bestill!