Nyhetsartikkel

Godkjenningsfritak – forskriftendring krever medisinsk begrunnelse for alle søknader

Apoteket skal nå sjekke om legen har begrunnet hvorfor pasienten ikke kan bruke et legemiddel som er godkjent i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Apoteket skal bare sjekke at det er gitt en grunn, ikke vurdere om begrunnelsen er god.

For å hindre at pasienten går tomhendt hjem fra apoteket, må legen oppgi den medisinske begrunnelse i selve søknaden om godkjenningsfritak.

Et eksempel:

Du velger å tilby en pasient vanlig melatonin for å behandle en døgnrytmelidelse. En relevant medisinsk begrunnelse kan da være:

«Det er behov for en annen formulering enn godkjent depottablett».

Bakgrunnen for forskriftsendringen

Hensikten med endringen er å gjøre det tydelig for legen at bruk av ikke godkjente legemidler innebærer et personlig ansvar og at slik forskrivning skal være medisinsk begrunnet.

Har du spørsmål om godkjenningsfritak?

Send e-post til spesielt-godkjenningsfritak@legemiddelverket.no eller ring 22 89 75 93 mellom kl. 10:00 og 12:00.