Nyhetsartikkel

Godkjenningsfritak – forskriftendring krever medisinsk begrunnelse for alle søknader

Apoteket skal nå sjekke om legen har begrunnet hvorfor pasienten ikke kan bruke et legemiddel som er godkjent i Norge.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Apoteket skal bare sjekke at det er gitt en grunn, ikke vurdere om begrunnelsen er god.

For å hindre at pasienten går tomhendt hjem fra apoteket, må legen oppgi den medisinske begrunnelse i selve søknaden om godkjenningsfritak.

Et eksempel:

Du velger å tilby en pasient vanlig melatonin for å behandle en døgnrytmelidelse. En relevant medisinsk begrunnelse kan da være:

«Det er behov for en annen formulering enn godkjent depottablett».

Bakgrunnen for forskriftsendringen

Hensikten med endringen er å gjøre det tydelig for legen at bruk av ikke godkjente legemidler innebærer et personlig ansvar og at slik forskrivning skal være medisinsk begrunnet.

Har du spørsmål om godkjenningsfritak?

Send e-post til spesielt-godkjenningsfritak@legemiddelverket.no eller ring 22 89 75 93 mellom kl. 10:00 og 12:00.