Nyhetsartikkel

H2-reseptorantagonister – enklere vilkår for blå resept

Nå fjernes vilkårene for forskrivning av protonpumpehemmere på blå resept

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fra 1. november 2014 fjernet Legemiddelverket vilkårene for forskrivning av protonpumpehemmere (PPI’er) på blå resept. Nå gjør vi det samme for H2-reseptorantagonistene ranitidin og famotidin.

Ranitidin er den mest kostnadseffektive H2-reseptorantagonisten. Siden den allerede er etablert som førstevalg i klinisk praksis, vil merutgiften ved å fjerne vilkåret om ranitidin som førstevalg bli beskjeden.

Fra 15. mai blir de spesifikke vilkårene for blå resept fjernet, og refusjonsberettiget bruk blir lik for ranitidin og famotidin.

  • Forhåndsgodkjent refusjon av famotidin utvides til også å gjelde ved organtransplantasjon
  • Kravet om at ranitidin må prøves først fjernes
  • Krav om endoskopi eller pH-måling fjernes. Legen må vurdere når dette er nødvendig
  • Krav om at behandlingen må startes av spesialist eller på sykehus fjernes. Medisinskfaglige forhold skal avgjøre om pasienten skal henvises til spesialist

Se refusjonskoder, refusjonsberettiget bruk og vilkår på legemiddelverket.no