Nyhetsartikkel

Har dine pasienter en oppdatert medisinliste?

Helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen har gått sammen om en ny informasjonskampanje rettet mot pasienter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over pasientens legemidler i bruk. Derfor oppfordrer vi pasienter til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste. Budskapet er at en slik liste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt. Kampanjen er et samarbeid mellom helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen.

Hovedelementer i informasjonskampanjen

  • Plakat til å henge opp på legekontor, apotek og sykehus
  • Avrivningsblokker for apotek med pasientinformasjon
  • Informasjon på nett og i sosiale medier

Råd til fastleger

  • Heng opp plakaten på venterommet
  • Oppdater pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) ved endringer
  • Vurder om du bør gi en oppdatert liste til andre som behandler pasienten
  • Sørg for at en oppdatert liste (LIB) inngår i alle henvisninger
  • Minn pasienten på å kaste gamle utgaver av listen
  • Vurder behovet for en legemiddelgjennomgang

Mer informasjon om kampanjen finnes på helsenorge.no/medisinliste. Har du spørsmål om hvordan du skriver ut en medisinliste eller andre synspunkter, kan du kontakte:

Morten Finckenhagen, overlege i Legemiddelverket:
90 08 89 29 / morten.finckenhagen@legemiddelverket.no

Solrun Elvik, seniorrådgiver, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet:
95 20 85 87 / solrun.elvik@helsedir.no

Takk for ditt bidrag for å sikre riktig legemiddelbruk!