Nyhetsartikkel

HPV-vaksine og autoimmune sykdommer

En rapport fra den franske legemiddelmyndigheten ANSM antyder at vaksinasjon med HPV-vaksine kan gi økt risiko for å utvikle den autoimmune sykdommen Guillain-Barré syndrom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En rapport fra den franske legemiddelmyndigheten ANSM antyder at vaksinasjon med HPV-vaksine kan gi økt risiko for å utvikle den autoimmune sykdommen Guillain-Barré syndrom. Den økte risikoen er beregnet på grunnlag av et lite antall tilfeller både hos vaksinerte og ikke-vaksinerte. Konklusjonen er derfor usikker. I studien deltok jenter mellom 13 og 16 år, snittalderen var 13,5 år.1

Dersom man antar at det er en årsakssammenheng, kan vaksinering ha bidratt til 1 – 2 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte. Risikoen er med andre ord liten. Studien fant også en liten økning i risiko for inflammatorisk tarmsykdom, men forskerne tror dette skyldes tilfeldigheter. For 12 andre autoimmune sykdommer fant man ikke noen økt risiko.

I preparatomtalen for Gardasil har Guillain-Barré syndrom vært oppført som en mulig bivirkning siden 2007. Det har imidlertid ikke vært mulig å avklare om det er en årsakssammenheng. Tidligere studier har enten ikke funnet noen økt risiko eller ikke gitt grunnlag for å trekke en klar konklusjon.2-6

Legemiddelverket har ikke mottatt meldinger om GBS etter HPV-vaksinasjon i Norge. Legemiddelverket mener fortsatt at HPV-vaksinen er nyttig. For å vurdere om det er en årsakssammenheng mellom HPV- vaksinasjon og Guillain-Barré syndrom vil europeiske legemiddelmyndigheter gå gjennom de franske funnene og vurdere disse sammen med data fra andre kilder og studier.

Kilder

Referanser

  1. Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM): Vaccins anti-HPV et risque de maladies autoimmunes: étude pharmacoépidémiologique. 14.09.2015 ansm.sante.fr
  2. Arnheim-Dahlström L, Pasternak B, Svanström H, et al. Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study. BMJ 2013; 347: f5906. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f5906
  3. Ojha RP, Jackson BE, Tota JE, et al. Guillain–Barre syndrome following quadrivalent human papillomavirus vaccination among vaccine-eligible individuals in the United States. Hum Vaccin Immunother 2014; 10: 232-7. doi:10.4161/hv.26292 DOI
  4. Chao C, Klein NP, Velicer CM, et al. Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine. J Intern Med 2012; 271: 193-203. doi:10.1111/j.1365-2796.2011.02467.x DOI
  5. Grimaldi-Bensouda L, Guillemot D, Godeau B, et al. Autoimmune disorders and quadrivalent human papillomavirus vaccination of young female subjects. J Intern Med 2014; 275: 398-408. doi:10.1111/joim.12155 DOI
  6. Slade BA, Leidel L, Vellozzi C, et al. Postlicensure safety surveillance for quadrivalent human papillomavirus recombinant vaccine. JAMA 2009; 302: 750-7. doi:10.1001/jama.2009.1201 DOI