Nyhetsartikkel

Hydroksyzin (Atarax): Nye begrensninger for å redusere risikoen for bivirkninger

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler begrenset bruk for å redusere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hydroksyzin (Atarax) kan gi hjerterytmeforstyrrelser som QT-forlengelse og torsade de pointes. For å redusere risikoen anbefaler europeiske legemiddelmyndigheter begrenset bruk.1

Råd til leger

  • Hydroksyzin skal ikke brukes hos pasienter med kjent QT-forlengelse eller risiko for dette
  • Hydroksyzin skal ikke brukes sammen med andre legemidler som forlenger QT-intervallet (se detaljer i preparatomtalen)
  • Bruk hydroksyzin i så lave doser som mulig og over kortest mulig tid. Den maksimale dosen hos voksne er 100 mg daglig
  • Eldre bør ikke bruke hydroksyzin. Dersom bruk ikke kan unngås, er maksimal dose 50 mg/dag
  • For barn under 40 kg er maksimal dose 2 mg/kg/dag

Hydroksyzin brukes mot kløe og i noen tilfeller mot uro eller angst. Rundt 35 000 pasienter hentet ut resept på legemidlet i 2014.2

Legemiddelverket mener at ved kløe bør et ikke-sederende antihistamin prøves først.

Kilder

Referanser

  1. PRAC recommends new measures to minimise known heart risks of hydroxyzine-containing medicines. European Medicines Agency. Press release.13.02.2015 www.ema.europa.eu
  2. Tall fra Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet